Práce s vrženými stíny

Vržený stín je atribut objektu, podobně jako barva, který aplikujte z karty Vržený stín dialogového okna Změnit (nabídka Objekt), nebo z palety Míry. Vržený stín můžete aplikovat na objekty, rámečky, text, obrázky a další položky, v závislosti na jejich formátování.

QuarkXpress example drop shadow Práce s vrženými stíny

QuarkXPress umožňuje automatické vytváření vržených stínů.

Poznámka: Abyste mohli pracovat s vrženými stíny, musíte mít načten doplněk DropShadow.

Práce s vrženými stíny