Začlenění vržených stínů do objektů

Doplňkové možnosti nastavují způsob, jakým vržené stíny působí na objekty, včetně krytí a obtékání textu. Podobně jako jiné ovládací prvky, i tyto volby jsou umístěny na kartě Vržený stín dialogového okna Změnit (nabídka Objekt) palety Míry.

  • Funkci Ponechat krytí objektu použijte, aby vržený stín odpovídal různému krytí v objektu, například rozdílům v pozadí a rámu rámečku.
  • Funkcí Objekt vysekne vržený stín zabráníte zobrazení stínu skrz poloprůhledné plochy objektu — aby stín například neprosvítal jeho rámečkem.
  • Funkcí Obtékat stín zahrnete vržený stín do obrysu obtékání textu specifikovaného na kartě Obtékání (Objekt > Změnit).
  • Použitím kombinace funkcí Ponechat krytí objektu a Objekt vysekne vržený stín dosáhnete různých výsledků, v závislosti na jejich nastavení, jak můžete vidět zde.

QuarkXpress example drop shadow opacity Začlenění vržených stínů do objektů

Zcela vlevo jsou obě funkce Ponechat krytí objektu a Objekt vysekne vržený stín nezaškrtnuté. V druhém případě zleva je zaškrtnutá pouze funkce Ponechat krytí objektu. Zcela vpravo jsou obě funkce zaškrtnuty.

Nadřazené téma: Práce s vrženými stíny

Začlenění vržených stínů do objektů