Kontrola barev na obrazovce (měkký nátisk)

QuarkXPress poskytuje simulaci na obrazovku, která je dostatečně přesná pro kontrolu výstupu. Díky informacím v nastavení zdroje, nastavení výstupu a dalších uživatelem uložených nastaveních (například různé profily použité na obrázky) se v této simulaci můžete podívat, jak bude stejná sestava vypadat po odeslání výstupu na různá média a při různých způsobech tisku.

Chcete-li provést tuto kontrolu, vyberte položku z podnabídky Výstup nátisku v nabídce Zobrazit. V nabídce se zobrazí všechna nastavení výstupu dostupná v sestavě, takže pokud jste importovali uživatelská nastavení výstupu od odborníka na barvy, budou zde rovněž zobrazena. Po vybrání jedné možnosti se celá sestava zobrazí v daném barevném prostoru — včetně palety Barvy (nabídka Okno) a všech barevných vzorků zobrazených v QuarkXPressu.

QuarkXpress menu view proof output Kontrola barev na obrazovce (měkký nátisk)

Podnabídka Výstup nátisku (nabídka Zobrazit) poskytuje simulaci, při které na obrazovce můžete vidět, jak budou vypadat barvy na konkrétním výstupu. Pokud například hodláte převést přímé barvy na výtažkové barvy nebo poslat RGB sestavu na výstup v odstínech šedi, můžete se podívat, jak vaše volba bude vypadat.

Nadřazené téma: Správa barev

Kontrola barev na obrazovce (měkký nátisk)