Vytvoření nastavení výstupu

Nastavení výstupu popisuje schopnosti různých typů výstupních zařízení a určuje, jak se má zacházet s barvami při různých scénářích výstupu. O nastavení výstupu je možné uvažovat jako o procesu “kam barvy jdou”. Nastavení výstupu specifikuje kompozitní nebo výtažkový výstup, režim výstupu a výstupní profil. Nastavení výstupu můžete vytvořit pro simulaci na displeji (pomocí Zobrazení > Výstup nátisku) a pro aktuální výstupní tisk, PDF nebo jiné formáty.

Jako u nastavení zdroje musíte i před zahájením vytváření nastavení výstupu znát podrobnosti o typických úlohách, metodách výstupu a zařízení. Je například užitečné znát název všech kompozitních tiskových zařízení a mít odpovídající profily. QuarkXPress poskytuje výchozí nastavení výstupu pro různé pracovní postupy: Neměnit, Barevná CMYK, Kompozitní CMYK a přímá barva, Barevná Hexachrome, Barevná RGB, Převést na výtažkové, Stupně šedi, Výtažky v zařízení RIP a Výtažkové a přímé.

Pro vytvoření nastavení výstupu zvolte Upravit > Nastavení barev > Výstup.

Nadřazené téma: Správa barev

Vytvoření nastavení výstupu