Jemné upravení správy barev pro jednotlivé obrázky

Pokud potřebujete specifikovat profily a renderování pro samostatné obrázky, můžete to udělat téměř stejným způsobem, jako jste to prováděli v předchozích verzích programu QuarkXPress. Tím se potlačí výchozí nastavení programu QuarkXPress nebo zvolené nastavení zdroje. Můžete například změnit renderování jednoho EPS loga podle sytosti, ale ponechat zbývající obrázky v sestavě, většinou fotografie, jako perceptivní.

Chcete-li použít správu barev pro nastavení jednotlivých obrázků, nejdříve povolte tuto funkci zaškrtnutím Povolit přístup k obrazovým profilům v okně Správce barev dialogového okna Předvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit). Použití a změna profilů pro obrázky:

  • Importování obrázků: Dialogové okno Importovat obrázek (nabídka Soubor) poskytuje okno Správa barev, ve kterém můžete pro zvolený obrázek specifikovat Profil a Renderování.
  • Změna profilů: Na paletě Informace o profilu (nabídka Okno) jsou zobrazeny informace o typu a barevném prostoru zvoleného obrázku. Tuto paletu můžete použít pro rychlou změnu nastavení Profilu, Renderování a Správy barev podle [typ zařízení] obrázku.

Jemné upravení správy barev pro jednotlivé obrázky