Sdílení nastavení zdroje a výstupu

Nastavení zdroje a nastavení výstupu jsou přenosná, takže odborníci na barvy je mohou snadno distribuovat uživatelům a pracovním skupinám. Nastavení zdrojů je možné přidat z jiných projektů a nastavení výstupu je možné exportovat jako samostatné soubory a uložit do výstupních stylů. Oba typy nastavení, zdroje a výstupu, je možné sdílet zahrnutím do Job Jackets. Před předáním nastavení pracovním skupinám nebo klientům ověřte nastavení pro typické úlohy.

  • Chcete-li sdílet nastavení, připojit nastavení, exportovat nastavení nebo importovat nastavení, zvolte Upravit > Nastavení barev a upravte odpovídající nastavení.
  • Chcete-li nastavení přidat do Job Jackets a specifikovat nastavení zdroje a výstupu použitá ve struktuře Job Jackets nebo v Job Ticketu, klepněte na tlačítko Rozšířené nastavení v dialogovém okně Správce Job Jacket (nabídka Služby), v seznamu vlevo vyberte projekt, který obsahuje nastavení zdroje nebo výstupu, a poté přetáhněte nastavení zdroje nebo výstupu do cílové struktury Job Jackets nebo do Job Ticketu. Můžete rovněž zvolit styl výstupu, který obsahuje specifická nastavení výstupu.
  • Chcete-li použít vlastní nastavení výstupu pro tisk nebo jiné typy výstupu, zvolte nastavení výstupu v rozevírací nabídce Nastavení na kartě Barva dialogového okna Styly výstupu (Upravit > Styly výstupu > Nový/Upravit).

Sdílení nastavení zdroje a výstupu