Vytvoření nastavení zdroje

Nastavení zdroje popisuje barvy v sestavě tak, jak existují před výstupem. Jinými slovy – odkud barvy pochází. Nastavení zdroje obsahuje profily a renderovací informace pro plné barvy a obrázky v modelu RGB, CMYK, LAB a stupních šedi. Vedle toho obsahuje informaci o podkladovém barevném prostoru pro pojmenované barvy (například výtažkové barvy Pantone) a inkousty (například azurová, purpurová, žlutá, černá a víceinkoustové barvy). Můžete vytvořit nastavení zdroje pro klienty na základě jejich standardního pracovního procesu, nebo můžete vytvořit nastavení zdroje pro specifický projekt.

Chcete-li zahájit vytváření nastavení zdroje, musíte znát některé podrobnosti o hardwaru a softwaru používaném v pracovním procesu zákazníka – například jaký typ digitálního fotoaparátu a skeneru používá – a musíte mít k dispozici odpovídající profily. Je rovněž užitečné prohlédnout si některé ukázkové projekty, takže se seznámíte s jimi používanými typy obrázků, barev, inkoustů a přístrojů, jako jsou například loga, tabulky, grafy, fotografie, polotóny a výstupní zařízení SWOP nebo zobrazení pro web.

Pro vytvoření nastavení zdroje zvolte Upravit > Nastavení barev > Zdroj.

Nadřazené téma: Správa barev

Vytvoření nastavení zdroje