Job Jackets

Funkce Job Jackets přináší revoluční krok do vytváření sestav: Pomáhá zajistit, že se tisková úloha bude držet požadovaných specifikací od okamžiku jejího vytvoření, a tyto specifikace bude používat po celou dobu její přípravy, až do okamžiku odeslání k tisku. Job Jackets navíc rozšiřují koncept prosazování specifikace úlohy až za sféru jednotlivého uživatele díky odkazům na projekty, které mají být synchronizovány, a díky dynamicky aktualizovatelné specifikaci designu, od předloh stylu a barev až po velikost stránky a číslování.

Job Jackets