Obrázky

Do programu QuarkXPress můžete importovat a vkládat obrázky vytvořené v aplikacích pro úpravu fotografií nebo v jiných grafických aplikacích. Po vložení obrázku do rámečku s ním můžete provádět několik operací, například měnit jeho polohu, měnit jeho velikost, převrátit jej nebo zkosit.

Obrázky