Práce ve více jazycích

Program QuarkXPress je dostupný v několika jazykových konfiguracích. Pokud to vaše jazyková konfigurace podporuje, můžete:

  • Otevřít a upravit projekty, který používají libovolný z podporovaných jazyků textu. Jazyk textu je atribut, který můžete u textu nastavit a určit tak, jaké dělení slov a kontrola pravopisu se pro daný text má použít. Jazyk textu se nastavuje na úrovni jednotlivých znaků, takže pokud se ve větě používají slova ve dvou různých jazycích, může mít každé slovo nastaven svůj jazyk dělení slov a kontroly pravopisu. Více informací naleznete v části “Použití jazyka textu“.
  • Nastavit jazyk uživatelského rozhraní a klávesových zkratek na libovolný z podporovaných jazyků programu. Jazyk programu se týká jazyka používaného v nabídkách a dialozích aplikace. Jazyk programu ovlivňuje pouze uživatelské rozhraní, nemá vliv na kontrolu pravopisu a dělení slov. Více informací naleznete v části “Změna jazyka programu“.
Poznámka: Všechna jazyková vydání programu QuarkXPress mohou otevřít, zobrazit a provést výstup projektu, který používá funkce východoasijských jazyků. Nicméně pouze východoasijská vydání programu QuarkXPress umožňují upravovat text, který používá východoasijské funkce.

Práce ve více jazycích