Projekty a sestavy

O souborech programu QuarkXPress se hovoří jako o projektech a každý projekt obsahuje jednu nebo více sestav. Každá sestava je uložena v projektu a každý projekt obsahuje nejméně jednu sestavu. Každá sestava může obsahovat nejvíce 2000 stránek a může být velká až 48″ x 48″ (nebo 24″ x 48″ pro dvojstránky). Projekt může obsahovat omezený počet sestav.

Protože v jednom souboru může být uloženo více sestav, můžete snadno sdílet obsah mezi různými verzemi dokumentu — například dopis s identickým obsahem ve formátech stránky US letter a A4.

Projekt QuarkXPress může obsahovat tři typy sestav: Tisk, Web a Interaktivní. Jeden projekt můžete použít pro vytvoření obsahu pro různá média — například tisk, PDF, SWF a HTML.

Projekty a sestavy