Sestavy pro web

Kromě sestav pro tisk a interaktivních sestav QuarkXPress podporuje i sestavy pro web, které můžete exportovat a vytvářet HTML webové stránky. QuarkXPress nabízí bohatou sadu nástrojů pro tvorbu webových stránek, včetně akcí při přeběhu myši, obrázkových map, formulářů, nabídek a CSS stylů, spolu se standardními komponenty webových stránek, jako jsou hypertextové odkazy – prakticky vše, co můžete udělat na webové stránce, můžete vytvořit v programu QuarkXPress.

Sestavy pro web