Arbejde med outputspecifikationer

Med en outputspecifikation kan du angive outputspecifikke informationer som f.eks. billedfarverum og -opløsning, grafisk arkivformat, sværtedækning, rasterfrekvens, PostScript-level, PDF/X-kompatibilitet osv. Ligesom regler er outputspecifikationer test, der udføres mod det aktive layout, når en layoutdesigner vælger Arkiv/Fil > Job Jackets > Evaluér layout.

Standardfremgangsmåden for at arbejde med outputspecifikationer er:

  1. Opret en outputspecifikation (se “Oprettelse af en outputspecifikation: avanceret tilstand“). Denne del af arbejdet udføres som regel af jobskaberen i samarbejde med en outputspecialist.
  2. Tilknytning af outputspecifikationen med et layout vha. en layoutdefinition i en jobmærkeskabelon. Dette kan gøres af jobskaberen eller layoutdesigneren, men bør typisk gøres af jobskaberen.
  3. Brug outputspecifikationen ved output (via Arkiv/Fil > Udlæs job) for at sikre, at jobbet er behandlet korrekt. Se “Brug af outputspecifikationer ved udlæsning af job” for flere informationer.

Emnerne herunder forklarer detaljeret hver af disse fremgangsmåder.

Parent topic: Job Jackets

Arbejde med outputspecifikationer