Arbejde med regler og regelsæt

A Regel er en test, der køres mod det aktive layout, når du vælger Arkiv/Fil > Job Jackets > Evaluér layout.

Hver regel kan teste én betingelse. En regel kan f.eks. bestemme, at alle teksttegn skal indstilles til udsparing. Regler kan også indeholde beskrivelser, politikker (til at oplyse layoutdesigneren om, at en bestemt betingelse er krævet, anbefalet eller forbudt) samt instruktioner til problemløsning.

Standardfremgangsmåden for at arbejde med regler og regelsæt er:

  1. Oprettelse af regler (se “Oprettelse af regler: avanceret tilstand“), og tilføj dem til et regelsæt (se “Tilføje regler til et regelsæt: avanceret tilstand“). Dette udføres typisk af en jobskaber; muligvis sammen med en outputspecialist.
  2. Knyt regelsættet til et layout via en jobmærkeskabelon (se “Anvendelse af et regelsæt på et layout“). Dette gøres oftest af jobskaberen.
  3. Brug regelsættet til at evaluere layoutet (se “Evaluering af et layout”). Dette gøres oftest af en layoutdesigner.

Følgende emner forklarer detaljeret hver af disse fremgangsmåder.

Parent topic: Job Jackets

Arbejde med regler og regelsæt