Job Jackets

Job Jackets tjener to hovedformål:

  • De gør det muligt for en person at definere detaljerede specifikationer for udskrifts- og weblayout.
  • De gør det muligt for en layoutdesigner at oprette projekter og layout på basis af disse specifikationer, dele specifikationerne med andre layoutdesignere og sikre, at et layout overholder dets specifikationer.

Job Jackets blev skabt, fordi produktion af et layout og efterfølgende udlæsning af det med et tilfredsstillende resultat kan være en indviklet opgave.

Tænk f.eks. på nogle af de besværligheder, der har været en plage for de, der opretter udskriftslayout. Forskellige trykmaskiner har forskellige muligheder, og moderne sidelayoutprogrammer skal være universelle, så alle disse muligheder understøttes. Derfor kan mange ting gå galt–ikke mindst når du inkluderer den uundgåelige mulighed for simple, menneskelige fejl. Her er nogle få eksempler:

  • En layoutdesigner anvender måske farver eller importeret grafik, der ikke kan gengives nøjagtigt på den endelige trykmaskine.
  • Et dokument, der er budgetteret til 100 sider, sendes måske til tryk med en længde på 112 sider.
  • Et projekt sendes måske til outputenheden uden de nødvendige grafikarkiver eller skrifter.
  • Et layout med lille tekststørrelse med en specialfarve sendes måske til en firefarvet trykmaskine, som medfører, at teksten ikke kan læses.
  • Farvestyringsindstillinger er måske konfigureret forkert for outputenheden, og det medfører uventede resultater.

Store og komplekse udskriftsjob giver endda flere muligheder for fejl, og omkostningerne ved sådanne fejl bliver meget større. Job Jackets forhindrer, at ikke-trykbare eller forkert konstruerede job overhovedet bliver oprettet.

Parent topic: Job Jackets

Job Jackets