Standard-Job Jackets-arkivet

Når QuarkXPress installeres, installeres også et standard-Job Jackets-arkiv (der indeholder en standardjobmærkeskabelon) med navnet “DefaultJacket.xml” på den placering, der er angivet på panelet Job Jackets i dialogen Valg (menuen QuarkXPress/Redigér).

Når du opretter et nyt projekt ved at vælge Arkiv/Fil > Nyt > Projekt, sker der følgende:

  • QuarkXPress laver en kopi af dette standard-Job Jackets-arkiv (med navnet “Default Job Jackets”) og indlægger det i det nye projekt. Den indlagte Job Jackets-struktur får navnet “[arkivnavn] Job Jackets“.
  • I den indlagte Job Jackets-struktur opretter QuarkXPress et jobmærke på basis af standardjobmærkeskabelonen (med navnet “Default Job Ticket”). Det nye jobmærke får navnet “[arkivnavn] Ticket.”
  • QuarkXPress knytter jobmærket i den indlagte Job Jackets-struktur til det nye projekt.

Du kan bruge standard-Job Jackets-arkivet til at kontrollere de ressourcer, der anvendes i nye QuarkXPress-projekter. Du kan også redigere den standardjobmærkeskabelon, der anvendes af projekter, der oprettes med Arkiv/Fil > Nyt > Projekt. Dette afsnit forklarer begge fremgangsmåder.

Bemærk: Du kan ikke gemme et nyt jobmærke i standard-Job Jackets-arkivet. Se “Oprettelse af et projekt på basis af jobmærkeskabelonen” for flere informationer.

Parent topic: Job Jackets

Standard-Job Jackets-arkivet