Udskrive JDF-output

Når du sender et projekt til output, kan du indikere, at der skal genereres og gemmes et JDF-arkiv på det sted, hvor outputarkivet gemmes. (Bemærk, at hvis du udskriver direkte til outputenheden, så oprettes der intet JDF-arkiv.)

QuarkXpress db print JDF Udskrive JDF output

Brug panelet JDF i dialogen Udskriv til at specificere, at Job Jackets-informationerne skal inkluderes i outputtet i form af et JDF-kompatibelt XML-arkiv.

Parent topic: Job Jackets

Udskrive JDF-output