Begrænsninger i weblayout

Følgende funktioner er ikke tilgængelige for tekstfelter i weblayout:

  • Hængende tegn
  • Sending, parregulering, generel regulering samt O&J-specifikationer
  • Hårde tegn
  • OpenType-snit
  • Lås til net
  • Fremhævningsmærker
  • Lodret artikelretning
Bemærk: For at bevare disse funktioner i weblayout skal du vælge tekstfeltet og afkrydse Konvertér til grafik ved eksport i dialogen Modificér (Objekt > Modificér).

Parent topic: Arbejde med weblayout

Begrænsninger i weblayout