Hyperlinks

I de fleste HTML-værktøjer opretter du et hyperlink ved at vælge noget tekst eller et billede og derefter skrive URL’en i et felt. QuarkXPress gør tingene lidt anderledes.

QuarkXpress pal hyperlinks Hyperlinks

Paletten Hyperlinks


Destinationer

En destination er en “beholder” til en bestemt URL. På helt samme måde som et QuarkXPress-projekt kan indeholde lister med farver og forme, kan det også indeholde en liste med destinationer. Hver destination indeholder en af følgende URL-typer:

 • URL: Peger på en bestemt ressource på webben.
 • Side: Peger på en bestemt side i det samme layout.
 • Anker: Peger på en bestemt del af en side i layoutet.
Bemærk: Selvom brugergrænsefladen skelner mellem URL’er, sider og ankre, er de faktiske links, der inkluderes i det eksporterede HTML-arkiv, altid en URL.

På samme måde som med farver og forme har hver destination et navn. Du kan give en destination et vilkårligt navn. Hvis du f.eks. har en destination til URL’en http://www.quark.com, kan du kalde den for “Quark-website”.

Lige som du på paletten Farver kan se en liste med farverne i et projekt, kan du se listen med projektdestinationer på paletten Hyperlinks. Og på helt samme måde, som du kan anvende en farve på paletten Farver, kan du “overføre” en destination til markeret tekst eller et markeret objekt ved at klikke på hyperlinket på paletten Hyperlinks.

Du kan redigere din liste med destinationer i dialogen Hyperlinks (menuen Redigér). Bemærk, at som ved farver kan et projekts liste med destinationer indeholde destinationer, der ikke aktuelt anvendes i projektet.

Bemærk: Hvis du foretrækker at oprette hyperlinks ved at markere noget og derefter angive en URL, så kan du også gøre dette i QuarkXPress. Men vær opmærksom på, at når du gør det, opretter du en destination og denne destination føjes til projektets liste med destinationer og vises på paletten Hyperlinks.

Ankre

Et anker er blot et mærke, du har knyttet til et objekt et sted i layoutet. Du kan knytte ankre til følgende:

 • Et ord, et tegn eller en streng i et raster- eller HTML-tekstfelt eller til tekst på en sti.
 • Et billedfelt
 • Et bestemt område i en image map
 • En bestemt celle i en tabel
 • Et tomt felt
 • En streg

I QuarkXPress har ankerindikatorer dette udseende: QuarkXpress icon anchor anchor Hyperlinks eller QuarkXpress icon anchor arrow Hyperlinks.


Mål

Du kan anvende mål til at bestemme, i hvilket vindue en destination åbnes. De tilgængelig måltyper er følgende:

 • None: Destinationen vises i det samme vindue som hyperlinket.
 • _blank: Destinationen skal vises i et nyt browservindue.
 • _self: Destinationen vises i det samme vindue som hyperlinket.
 • _parent: Destinationen skal vises i det overordnede vindue for den side, der indeholder hyperlinket.
 • _top: Destinationen skal fjerne alle rammer på siden og fylde hele browservinduet.
Bemærk: Et mål er knyttet til et individuelt hyperlink (noget slutbrugeren klikker på), snarere end til en destination (URL’en der blev åbnet med dette klik). Du kan derfor ikke angive et mål, hvis du kun opretter en destination.
Parent topic: Weblayout

Hyperlinks