Navigere med paletten Hyperlinks

Foruden oprettelse af hyperlinks på paletten Hyperlinks kan du anvende paletten Hyperlinks til at navigere til hyperlinks og ankre i det aktive QuarkXPress-layout. Sådan navigeres med paletten Hyperlinks:

  • For at vise en destination der er en URL, skal du klikke på den pågældende destination på paletten Hyperlinks. URL’en overføres til den valgte browser.
  • For at navigere til et anker i det aktive layout skal du dobbeltklikke på ankerets navn på paletten Hyperlinks.
Parent topic: Hyperlinks

Navigere med paletten Hyperlinks