Redigere og slette hyperlinks

For at redigere et hyperlinks destination skal du markere hyperlinket i layoutet, klikke på knappen Redigér på paletten Hyperlinks og skrive en ny værdi i feltet URL eller vælge et alternativ på drop-down-menuen ved siden af feltet URL.

For at fjerne et hyperlinks destination skal du markere hyperlinket i layoutet og derefter klikke på Intet hyperlink på paletten Hyperlinks eller vælge Form > Hyperlink > Slet.

Parent topic: Hyperlinks

Redigere og slette hyperlinks