Vise links på paletten Hyperlinks

Med knappen Vis og drop-down-menuen på paletten Hyperlinks kan du bestemme, hvad der vises på palettens rulleliste.

  • Klik på knappen Vis destinationer for at vise destinationer.
  • Klik på knappen Vis ankre for at vise ankre.
  • Klik på knappen Vis sidekæder for at vise kæder til sider i dette layout.
  • Vælg Navn for at vise objekter i listen efter navn, eller vælg Kæde for at vise objekter i listen efter deres URL.
Parent topic: Hyperlinks

Vise links på paletten Hyperlinks