Tabeller i weblayout

Du kan oprette tabeller i weblayout på helt samme måde, som du gør i udskriftslayout. Men følgende tabelfunktioner er kun tilgængelige i udskriftslayout. Funktionerne er muligvis ændrede eller ikke tilgængelige i weblayout:

 • Forløb i cellebaggrunde.
 • Rasterprocenter til baggrunde når der anvendes Web Safe Colors.
 • Streger og striber på tabelstreger.
 • Forskellige bredder på tabelstreger.
 • Værdierne Første basislinje, Minimum, Afstand og Maks. afstand mellem afsnit.
 • Flere tekstindrykningsværdier.
 • Ombryd tekst på alle sider.
 • Spejlvend vandret/Spejlvend lodret anvendt på tekst.
 • Roteret eller skråstillet tekst i celler.

Hvis du ønsker at anvende disse funktioner i et weblayout, skal du eksportere tabellen eller nogle af dens celler som grafik.

 • For at omdanne hele tabellen til grafik skal du vælge Objekt > Modificér og afkrydse Konvertér tabel til grafik ved eksport. Se “Arbejde med grafiske elementer” tidligere i dette kapitel for informationer om alternativerne på denne fane.
 • For at omdanne en enkelt celle til grafik skal du markere cellen med et Indhold-værktøj QuarkXpress tool text content Tabeller i weblayout QuarkXpress tool picture content Tabeller i weblayout, vælge Objekt > Modificér, klikke på fanen Celler og afkrydse Konverterer celler til grafik ved eksport.
Parent topic: Weblayout

Tabeller i weblayout