Käyttöehdot ja vastuuvapaus

©2009 Quark Inc. – tämän aineiston sisällön ja koostumuksen copyright. Kaikki oikeudet pidätetään.

©1986–2009 Quark Inc. ja käyttöoikeuksien myöntäjät – teknisten ratkaisujen copyright. Kaikki oikeudet pidätetään.

Suojattu vähintään yhdellä seuraavista Yhdysvaltain patenteista: 5,541,991, 5,907,704, 6,005,560, 6,052,514, 6,081,262, 6,947,959, 6,940,518, 7,116,843, 7,463,793 ja muilla vireillä olevilla patenteilla.

Quark-tuotteet ja -aineistot kuuluvat Yhdysvaltain ja muiden maiden tekijänoikeussuojan ja muiden aineettoman omaisuuden suojien piiriin. Luvaton käyttö tai kopiointi ilman Quarkin kirjallista lupaa on kielletty.

QUARK EI OLE KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOJEN TAI MUIDEN KOLMANNEN OSAPUOLEN LAITTEISTOJEN VALMISTAJA (JÄLJEMPÄNÄ “KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEET”), EIVÄTKÄ QUARK TAI SEN TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖT TAI NIIDEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄT OLE LUONEET, TARKASTANEET TAI TESTANNEET TÄLLAISIA KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA. (QUARKIN TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖILLÄ TARKOITETAAN SELLAISTA HENKILÖÄ, SIVULIIKETTÄ TAI MUUTA ENTITEETTIÄ, JONKA HALLINNASSA ON TAI JONKA HALLITSIJA TAI YHTEISHALLITSIJA ON QUARK TAI SEN EMOYHTIÖ TAI ENEMMISTÖ QUARKIN OSAKKEENOMISTAJISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO TAHO NYKYINEN VAI TULEVAISUUDESSA MUODOSTETTAVA, SEKÄ SELLAISTA HENKILÖÄ, SIVULIIKETTÄ TAI ENTITEETTIÄ, JOKA VOI HANKKIA TÄLLAISEN ASEMAN TULEVAISUUDESSA.) QUARK JA SEN TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖT JA/TAI NIIDEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI MAINITTUJA TAI IMPLISIITTISIÄ TAKUITA, JOTKA KOSKEVAT QUARK-TUOTTEITA/-PALVELUITA JA/TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA/PALVELUITA, NIIDEN SOVELTUVUUTTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. QUARK JA SEN TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖT JA NIIDEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA QUARK-TUOTTEILLE/-PALVELUILLE JA KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEILLE/PALVELUILLE. QUARK JA SEN TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖT JA NIIDEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄT EIVÄT HYVÄKSY MITÄÄN MUITA TAKUITA JA EHTOJA, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NÄMÄ IMPLISIITTISIÄ, NIMENOMAISESTI MAINITTUJA TAI VÄLILLISIÄ, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO NÄIDEN ANTAJA MAAHANTUOJA, JÄLLEENMYYJÄ, XTENSIONS-KEHITTÄJÄ TAI MUU KOLMAS OSAPUOLI, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN, TAKUUT OIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, YHTEENSOPIVUUDESTA TAI OHJELMISTON VIRHEETTÖMYYDESTÄ TAI VIRHEIDEN KORJATTAVUUDESTA TAI KORJAAMISESTA. KOLMANNET OSAPUOLET VOIVAT MYÖNTÄÄ RAJOITETTUJA TAKUITA OMILLE TUOTTEILLEEN JA/TAI PALVELUILLEEN, JA KÄYTTÄJIEN ON KÄÄNNYTTÄVÄ NÄISSÄ TAKUUASIOISSA KYSEISTEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PUOLEEN. JOTKIN OIKEUDENKÄYTTÖALUEET, VALTIOT TAI OSAVALTIOT EIVÄT HYVÄKSY IMPLISIITTISTEN TAKUIDEN RAJOITUKSIA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE JOITAKIN KÄYTTÄJIÄ. QUARK JA SEN TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖT JA/TAI NIIDEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VELVOLLISIA KORVAAMAAN MITÄÄN ERITYISIÄ, EPÄSUORIA, SATUNNAISIA TAI VÄLILLISIÄ VAHINKOJA TAI RANGAISTUSKORVAUKSIA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN, VAHINGOT LIIKEVOITON MENETYKSESTÄ, AJAN MENETYKSESTÄ, VAROJEN MENETYKSESTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ, MAKSUJEN MENETYKSISTÄ, TAI MITKÄ TAHANSA KULUT, JOTKA AIHEUTUVAT QUARKIN TUOTTEIDEN/PALVELUJEN ASENNUKSESTA TAI KÄYTÖSTÄ, MILLÄÄN TAVALLA, RIIPPUMATTA AIHEUTUMISTAVASTA JA TEOREETTISESTA KORVAUSVELVOLLISUUDESTA. JOS EDELLISESTÄ HUOLIMATTA QUARK JA SEN TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖT JA/TAI NIIDEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄT TODETAAN KORVAUSVELVOLLISIKSI QUARKIN TUOTTEISIIN/PALVELUIHIN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEISIIN/PALVELUIHIN LIITTYEN, KORVAUSVELVOLLISUUDEN MÄÄRÄ RAJOITTUU HINTAAN, JONKA KÄYTTÄJÄ MAKSOI QUARKILLE OHJELMISTOSTA/PALVELUISTA KAUPANTEKOHETKELLÄ (LUKUUN OTTAMATTA KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA/PALVELUITA), JOS TÄLLAISTA OLI, TAI PIENIMPÄÄN SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISEEN MÄÄRÄÄN, SEN MUKAAN, KUMPI ON PIENEMPI. NÄMÄ RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA SILLOINKIN, KUN QUARK JA SEN TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖT, NIIDEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄJÄT JA/TAI NIIDEN EDUSTAJAT OVAT SAANEET TIEDON TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKIN OIKEUDENKÄYTTÖALUEET, VALTIOT TAI OSAVALTIOT EIVÄT HYVÄKSY SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN KORVAUSVELVOLLISUUDEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN TÄMÄ RAJOITUS TAI POISSULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ PÄDE. KAIKKI MUUT SOVELLETTAVAN LAIN TAKAAMAT RAJOITUKSET, MUKAAN LUKIEN VANHENTUMISASETUKSET, PYSYVÄT VOIMASSA. JOS JOKIN NÄISTÄ EHDOISTA ON TAI TULEE SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN PÄTEMÄTTÖMÄKSI, EHTOA MUUTETAAN TAI SEN VAIKUTUSTA RAJOITETAAN SIINÄ MÄÄRIN KUIN ON TARPEEN, JOTTA SIITÄ TULEE PÄTEVÄ. QUARK-TUOTTEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TAI MUIDEN KYSEISEEN TUOTTEESEEN/PALVELUUN SOVELTUVIEN SOPIMUSTEN EHDOT. JOS TÄLLAISTEN SOPIMUSTEN JA NÄIDEN EHTOJEN VÄLILLÄ ON RISTIRIITA, KYSEISILLÄ SOPIMUKSILLA ON ETUSIJA.

Quark, Quarkin logo, QuarkXPress, XTensions, QuarkXTensions, Job Jackets, Composition Zones ja muut Quarkiin liittyvät merkit, jotka Quark saattaa ottaa ajoittain käyttöön, ovat Quark, Inc:n ja kaikkien sovellettavissa olevien liiketoimintakumppaneiden tavaramerkkejä.

Microsoft, OpenType, Excel, Internet Explorer ja Windows ovat Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Mac, Mac OS, TrueType, Safari, Apple, AppleScript ja Macintosh ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. QuickTime on lisensoituna käytetty tavaramerkki. QuickTime on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Adobe, PostScript, Photoshop, Acrobat, Reader, Adoben logo, Flash ja Macromedia ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Ohjelmistosovelluksessa tai käyttäjän oppaissa näkyvät PANTONE ® -värit eivät ehkä vastaa PANTONE-standardeja. Hae tarkka väri uusimmista PANTONE-värijulkaisuista. PANTONE ® ja muut Pantone, Inc:n tavaramerkit ovat Pantone, Inc:n omaisuutta. © Pantone, Inc., 2008.

Color Data on tuotettu lisenssillä, jonka on myöntänyt Dainippon Ink and Chemicals, Inc.

FOCOLTONE ja FOCOLTONE Colour System ovat FOCOLTONEn rekisteröityjä tavaramerkkejä. FOCOLTONEn materiaalien ja immateriaalioikeuksien konsepti, rakenne ja muoto on suojattu patentti- ja tekijänoikeuslaeilla. Kopiointi missä tahansa muodossa, kokonaisena tai osittain, yksityiskäyttöön tai kaupallisiin tarkoituksiin on ankarasti kielletty. Tiedustele patentteihin liittyviä tietoja FOCOLTONE, Ltd:ltä.

Toyo Ink Mfg. Co., Ltd. omistaa tekijänoikeudet TOYO INK COLOR FINDER™- SYSTEM AND SOFTWARE -tuotteeseen, joka on lisensoitu Quark, Inc:lle vain QuarkXPressin yhteydessä jaettavaksi. TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM AND SOFTWARE -tuotetta ei saa kopioida toiselle levykkeelle tai muistiin, ellei se ole osa QuarkXPressin suorituksen aikaista käyttöä. TOYO INK COLOR FINDER™ SYSTEM AND SOFTWARE © TOYO INK MFG. CO., LTD., 1991. COLOR FINDER -tuotteen rekisteröinti Toyo Ink Mfg. Co., Ltd:n rekisteröidyksi tavaramerkiksi on meneillään. Tuotteessa käytetty COLOR FINDER™ -tietokonevideosimulaatio ei ehkä vastaa COLOR FINDER™ -kirjaa, ja lisäksi jotkin tuotteessa käytetyt tulostetut värit eivät ehkä vastaa kirjaa. Hae tarkka väri COLOR FINDER™ -kirjasta.”

TRUMATCH, TRUMATCH Swatching System ja TRUMATCH System ovat TRUMATCH, Inc:n tavaramerkkejä.

Netscape Navigator on Netscapen rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

WordPerfect on Corel Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Unicode on Unicode, Inc:n tavaramer
kki.

Firefox on Mozilla Foundationin tavaramerkki.

tt2pt1 technology, Copyright ©1997–2003, TEKIJÄT: Andrew Weeks <ccsaw@bath.ac.uk> Frank M. Siegert <fms@this.net> Mark Heath <mheath@netspace.net.au> Thomas Henlich <thenlich@rcs.urz.tu-dresden.de> Sergey Babkin <babkin@users.sourceforge.net>, <sab123@hotmail.com> Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Rigel <rigel863@yahoo.com> Kaikki oikeudet pidätetään. Jakelu ja käyttö lähdekoodi- ja binaarimuodossa, muuttaen tai muuttamatta, on sallittua, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Lähdekoodin jakelussa täytyy säilyttää yllä oleva tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo sekä seuraava vastuuvapauslauseke. 2. Binaarimuotoisten jakelujen täytyy tuottaa yllä oleva tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo sekä seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatioon ja/tai muuhun jakelun mukana toimitettavaan materiaaliin. 3. Kaikkien mainosmateriaalien, joissa mainitaan tämän ohjelmiston ominaisuuksia, täytyy sisältää seuraava tunnustaminen: Tämä tuote sisältää ohjelmistoja, jotka ovat TTF2PT1-projektin ja sen osallistujien kehittämiä. TEKIJÄT JA OSALLISTUJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON “SELLAISENAAN”, ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN EPÄSUORAT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄT JA OSALLISTUJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, POIKKEUKSELLISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETTÄMINEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), RIIPPUMATTA AIHEUTUMISTAVASTA JA TEOREETTISESTA KORVAUSVELVOLLISUUDESTA, SOPIMUKSELLISUUDESTA, ANKARASTA VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA TAI VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI MUU SYY), JOTKA OVAT SEURAUSTA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, MYÖSKIN SIINÄ TAPAUKSESSA, JOS VAHINKOJEN SYNNYN MAHDOLLISUUDESTA ON TIEDOTETTU. Likimääräinen luettelo TEKIJÖIDEN vastuista löytyy projektin historiasta. Projektiin ovat osallistuneet myös: Turgut Uyar <uyar@cs.itu.edu.tr> Unicoden käännöstaulukko turkin kielelle. Rihardas Hepas <rch@WriteMe.Com> Unicoden käännöstaulukko Baltian kielille. Szalay Tamas <tomek@elender.hu> Unicoden käännöstaulukko keski-eurooppalaisille kielille. Johan Vromans <jvromans@squirrel.nl> RPM-tiedosto. Petr Titera <P.Titera@sh.cvut.cz> Unicoden taulukkomuoto nimillä, pakotettu Unicode -vaihtoehto. Frank M. Siegert <frank@this.net> Porttaus Windowsiin, Lei Wang <lwang@amath8.amt.ac.cn> Chen Xiangyang <chenxy@sun.ihep.ac.cn> Käännöstaulukot kiinalaisille kirjasimille. Zvezdan Petkovic <z.petkovic@computer.org> Unicoden käännöstaulukot kyrillisille aakkosille. Rigel <rigel863@yahoo.com> Dvips-koodaustiedostojen tuottaminen, muokkaminen kiinalaisille taulukoille. I. Lee Hetherington <ilh@lcs.mit.edu> Type1-kääntäjä (paketista ‘t1utils’), ja sen koko tekijänoikeuslauseke: Copyright ©1992 I. Lee Hetherington, kaikki oikeudet pidätetään. Täten myönnetään lupa käyttää, muokata ja jaella tätä ohjelmistoa mihin tahansa tarkoitukseen, edellyttäen, että tämä tekijänoikeuslauseke ja alla oleva säilyvät koskemattomina.

Apache-teknologian tekijänoikeudet: ©1999–2008 The Apache Software Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tämän ohjelmiston mukana toimitetut Apache-ohjelmistot ovat Apache Software Foundationin (http://www.apache.org/) kehittämiä. Ohjelmisto on lisensoitu Apache-lisenssin version 2.0 (“Lisenssi”) alaisuudessa. Tiedostoja saa käyttää vain Lisenssin ehtojen mukaan. Saat kopion lisenssistä osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Ellei sovellettavassa laissa toisin sanota tai ellei asiasta ole sovittu kirjallisesti, Lisenssin alaisuudessa jaettu ohjelmisto toimitetaan “SELLAISENAAN”, ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA TAI EHTOJA, suoria tai epäsuoria. Tutustu Lisenssissä mainittuihin, erityisiin kieliä koskeviin lupiin ja rajoituksiin.

MoreFiles-ohjelmisto, ©1992–2002 by Apple, Inc., kaikki oikeudet pidätetään. Tämän Apple-ohjelmiston tarjoaa sinulle Apple, Inc. (“Apple”) edellyttäen, että sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja ja että tämän Apple-ohjelmiston käyttö, asennus, muokkaaminen tai jakelu pohjautuu näiden ehtojen hyväksymiseen. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä, asenna, muokkaa tai jakele tätä Apple-ohjelmistoa. Vastineeksi näiden ehtojen hyväksymisestä ja näiden ehtojen mukaisesti Apple myöntää sinulle henkilökohtaisen, ei-poissulkevan, tähän alkuperäiseen Apple-ohjelmistoon (“Apple-ohjelmisto”) liittyvien Applen tekijänoikeuksien alaisen oikeuden käyttää, tuottaa uudelleen, muokata ja jaella Apple-ohjelmistoa, muuttaen tai muuttamatta, lähdekoodi- tai binaarimuodossa, edellyttäen että jos jakelet Apple-ohjelmistoa kokonaisuudessaan ja sitä muokkaamatta, säilytät tämän tiedotteen ja seuraavan tekstin ja vastuuvapauslausekkeen kaikissa kyseisissä Apple-ohjelmistojakeluissa. Apple, Inc:n nimeä, tavaramerkkejä, palveluiden tavaramerkkejä tai logoja ei saa käyttää sellaisten tuotteiden mainostuksessa eikä myynninedistämisessä, joiden alkuperä on Apple-ohjelmisto ilman Applen myöntämää erillistä kirjallista lupaa. Mikäli tässä ilmoituksessa ei ole toisin mainittu, Apple ei myönnä muita, ei suoria eikä epäsuoria, oikeuksia tai käyttöoikeuksia, mukaan lukien mutta rajoittamatta mitkä tahansa patenttioikeudet, joita Applen tuotteista alkuperänsä saaneet valmisteesi tai muut valmisteet, joissa Apple-ohjelmisto saattaa olla osana, saaattavat loukata. Apple tarjoaa Apple-ohjelmiston “SELLAISENAAN”. APPLE EI MYÖNNÄ APPLE-OHJELMISTOLLE EIKÄ SEN KÄYTÖLLE JOKO YKSIN TAI OSANA TUOTTEITASI MITÄÄN NIMENOMAISESTI MAINITTUJA TAI IMPLISIITTISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA IMPLISIITTISET TAKUUT LOUKKAAMATTOMUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. APPLE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETTÄMINEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA OVAT SEURAUSTA APPLE-OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, MONISTAMISESTA, MUUTTAMISESTA JA/TAI JAKELUSTA, RIIPPUMATTA AIHEUTUMISTAVASTA JA TEOREETTISESTA KORVAUSVELVOLLISUUDESTA, VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), SOPIMUKSELLISUUDESTA TAI MUU SYY MYÖSKIN SIINÄ TAPAUKSESSA, JOS VAHINKOJEN SYNNYN MAHDOLLISUUDESTA ON TIEDOTETTU APPLELLE.

Jotkin tämän tuotteen osat sisältävät teknologiaa, joka on lisensoitu Global Graphicsilta.

ICU4J-teknologia, ICU4J-lisenssi — ICU4J 1.3.1 ja myöhemmät, TEKIJÄNOIKEUS- JA LUPALAUSEKE, Copyright ©1995–2006 International Business Machines Corporation ja muut. Kaikki oikeudet pidätetään. Täten myönnetään ilmainen lupa, jokaisen tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen (“Ohjelmisto”) kopion haltijalle käydä rajoituksetta kauppaa Ohjelmistolla, mukaan lukien rajoitukseton oikeus käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa ja/tai myydä Ohjelmistoa, ja sallia tämä myös niille henkilöille, joille Ohjelmisto toimitetaan, sillä ehdolla, että edellä oleva tekijänoikeuslauseke tai -lausekkeet ja tämä lupalauseke näkyvät kaikis
sa Ohjelmiston kopioissa ja että sekä yllä oleva tekijänoikeuslauseke (tai tekijänoikeuslausekkeet) ja tämä lupalauseke näkyvät tukidokumentaatiossa. TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN, TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA TAKUUT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TÄSSÄ LAUSEKKEESSA MAINITUT TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGONKORVAUKSISTA TAI MISTÄÄN ERITYISISTÄ EPÄSUORISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETTÄMISESTÄ SOPIMUKSEN, HUOLIMATTOMUUDEN TAI MUUN VAHINGONKORVAUKSELLISEN TOIMENPITEEN VUOKSI JA JOTKA OVAT SEURAUSTA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI TOIMINNASTA TAI LIITTYVÄT SIIHEN. Tätä lauseketta lukuun ottamatta tekijänoikeuksien haltijan nimeä ei saa käyttää ohjelmiston mainonnassa tai ohjelmiston muussa myynninedistämisessä, käytössä tai kaupassa ilman tekijänoikeuksien haltijalta etukäteen hankittua kirjallista lupaa.

Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.

Microsoft-teknologia, ©1988–2008 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nodeka-ohjelmisto, ©1999–2002 Justin Gottschlich. Kaikki oikeudet pidätetään.

STLport-teknologia, Copyright 1999, 2000 Boris Fomitchev. Tämä materiaali toimitetaan “sellaisenaan”, ilman minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta. Kaikki käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämän ohjelmiston käyttö tai kopiointi mihin tahansa tarkoitukseen myönnetään ilman eri maksua, mikäli edellä mainitut lausekkeet säilytetään kaikissa kopioissa. Lupa koodin muokkaamiseen ja muokatun koodin jakamiseen myönnetään, jos edellä mainitut lausekkeet säilytetään ja edellä mainittuun tekijänoikeuslausekkeeseen liitetään huomautus siitä, että koodia on muokattu. Lisenssinhaltija voit jaella STLportilla käännettyjä binaaritiedostoja (alkuperäisiä tai muokattuja) ilman mitään rojalteja tai rajoitteita. Lisenssin haltija saa jaella alkuperäisiä tai muokattuja STLportin lähdekoodeja edellyttäen, että: Yllä olevassa lupalausekkeessa määritellyt ehdot täyttyvät; Seuraavat tekijänoikeuslausekkeet säilytetään niiden läsnäollessa, ja liitteenä olevissa lupalausekkeissa olevat ehdot täyttyvät: Copyright 1994 Hewlett-Packard Company. Copyright 1996,97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology.

Täten myönnetään lupa käyttää, kopioida, muokata, jakaa ja myydä tätä ohjelmistoa ja siihen liittyvää dokumentaatiota ilman maksua edellyttäen, että edellä oleva tekijänoikeuslauseke näkyy kaikissa kopioissa ja että tekijänoikeuslauseke ja tämä lupalauseke näkyvät tukidokumentaatiossa. Hewlett-Packard Company ei ilmaise mitään väittämiä tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään tarkoitukseen. Ohjelmisto toimitetaan “sellaisenaan” ilman mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta. Täten myönnetään lupa käyttää, kopioida, muokata, jakaa ja myydä tätä ohjelmistoa ja siihen liittyvää dokumentaatiota ilman maksua edellyttäen, että edellä oleva tekijänoikeuslauseke näkyy kaikissa kopioissa ja että tekijänoikeuslauseke ja tämä lupalauseke näkyvät tukidokumentaatiossa. Silicon Graphics ei ilmaise mitään väittämiä tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään tarkoitukseen. Ohjelmisto toimitetaan “sellaisenaan” ilman mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta. Täten myönnetään lupa käyttää, kopioida, muokata, jakaa ja myydä tätä ohjelmistoa ja siihen liittyvää dokumentaatiota ilman maksua edellyttäen, että edellä oleva tekijänoikeuslauseke näkyy kaikissa kopioissa ja että tekijänoikeuslauseke ja tämä lupalauseke näkyvät tukidokumentaatiossa. Moscow Center for SPARC Technology ei ilmaise mitään väittämiä tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään tarkoitukseen. Ohjelmisto toimitetaan “sellaisenaan” ilman mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta.

Dr. Brian Gladmanin ohjelmistot, Copyright ©2001, Dr. Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, UK. Kaikki oikeudet pidätetään. LISENSSIEHDOT Tämän ohjelmiston vapaa jakelu ja käyttö sekä lähde- että binäärimuodossa on sallittu (muutoksin tai muutoksitta), jos seuraavat ehdot täyttyvät: 1. tämän ohjelmakoodin jakelun mukana toimitetaan edellä oleva tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke; 2. binäärimuotoisten jakeluiden mukana on edellä oleva tekijänoikeuslauseke, tämä ehtoluettelo ja dokumentaation ja/tai muun ohjelmaan liittyvän materiaalin mukana on seuraava vastuuvapauslauseke; 3. tekijänoikeuksien haltijan nimeä ei ilman erityistä kirjallista lupaa käytetä mainostamaan tuotteita, jotka on rakennettu tätä ohjelmistoa käyttäen. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämä ohjelmisto toimitetaan ‘sellaisenaan’ ilman mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta mistään ominaisuuksista, mukaan lukien, muttei rajoittuen, oikeellisuus ja soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen.

Wei Dai technology, Compilation Copyright ©1995–2003, Wei Dai. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä tekijänoikeus koskee vain tätä ohjelmistojakelupaketin käännöstä, eikä aseta tekijänoikeutta millekään tietylle paketin sisältämälle tiedostolle.

Seuraavien tiedostojen tekijänoikeudet kuuluvat alkuperäisille tekijöilleen, ja niiden käyttö edellyttää erillisiä lisenssejä, jotka ovat mukana näissä tiedostoissa. mars.cpp — Copyright 1998 Brian Gladman.

Wei Dai ja muut osallistujat ovat asettaneet kaikki muut käännöksessä olevat tiedostot yleisomaisuuden piiriin.

Haluaisin kiittää seuraavia tekijöitä työnsä asettamisesta yleisomaisuuden piiriin:

Joan Daemen –3way.cpp

Leonard Janke — cast.cpp, seal.cpp

Steve Reid — cast.cpp

Phil Karn — des.cpp

Michael Paul Johnson — diamond.cpp

Andrew M. Kuchling — md2.cpp, md4.cpp

Colin Plumb — md5.cpp, md5mac.cpp

Seal Woods — rc6.cpp

Chris Morgan — rijndael.cpp

Paulo Baretto — rijndael.cpp, skipjack.cpp, square.cpp

Richard De Moliner — safer.cpp

Matthew Skala — twofish.cpp

Kevin Springle — camellia.cpp, shacal2.cpp, ttmac.cpp, whrlpool.cpp, ripemd.cpp

Täten myönnetään lupa ilmainen kopioida, muokata ja jaella tätä käännöstä mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien kaupalliset sovellukset, seuraavin rajoituksin:

1. Tämän käännöksen kopion tai muunnoksen, olipa se missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta oliokoodimuotoa osana sovellusohjelmistoa, täytyy sisältää yllä oleva tekijänoikeuslauseke ja tämä lisenssi.

2. Tämän ohjelmiston käyttäjät sopivat, että minkä tahansa muutoksen tai laajennuksen, jonka he tarjoavat Wei Daille, katsotaan kuuluvan yleisomaisuuden piiriin eikä se sisällä tekijänoikeutta, paitsi jos se sisältää erillisen tekijänoikeuslausekkeen.

3. Wei Dai ei myönnä mitään takuuta eikä anna mitään takuita siitä, että tässä käännöksessä olevan ohjelmiston toiminta olisi virheetöntä, eikä Wei Dai ole velvollinen tarjoamaan mitään palveluita, mukaan lukien ylläpito-, päivitys- ja muut takuut. TÄMÄ OHJELMISTO JA SEN MAHDOLLINEN DOKUMENTAATIO TARJOTAAN “SELLAISENAAN”, ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN EPÄSUORAT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. WEI DAI TAI MUUT OSALLISTUJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA, EIVÄT SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA, JOS VAHINKOJEN SYNNYN MAHDOLLISUUDESTA
ON TIEDOTETTU.

4. Käyttäjät eivät käytä Wei Dain eivätkä muiden osallistujien nimiä julkisuus- tai mainostustarkoituksiin ilman kirjallista, etukäteen annettua tapauskohtaista lupaa.

5. Tämä ohjelmiston vieminen Yhdysvaltain ulkopuolelle saattaa edellyttää erillistä lupaa Yhdysvaltain hallinnolta. Kyseisen luvan hankkiminen on ohjelmiston vientiä harkitsevan henkilön tai yrityksen vastuulla ja se täytyy hankkia ennen vientiä.

6. Osia tästä ohjelmistosta saattaa olla suojattu patentein. Käyttäjä on vastuussa soveltuvien lisenssien hankkimisesta ennen kyseisten osien käyttöä.

Jos tätä käännöstä käytetään oliokoodimuodossa sovellusohjelmistossa, tekijöiden tunnustamista ei vaadita, mutta sitä arvostetaan. Käyttökelpoisten muokkausten tai laajennusten antamista myös Wei Dain käyttöön ei vaadita, mutta myös sitä arvostetaan.

Porrasvalikot perustuvat Gary Smithin menu.js:ääm, heinäkuu 1997, Copyright ©1997–1999 Netscape Communication Corp. Netscape myöntää rojaltittoman vapaan lisenssin käyttää ja muokata porrasvalikko-ohjelmistoa edellyttäen, että tämä tekijänoikeuslauseke näkyy kaikissa kopioissa. Ohjelmisto toimitetaan “SELLAISENAAN”, ilman minkäänlaista takuuta.

HTML-jäsentäjätekniikka, Copyright ©1998 World Wide Web Consortium (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Kaikki oikeudet pidätetään.

Osallistuneet tekijät:

Dave Raggett <dsr@w3.org>

Osallistuneet tekijät haluaisivat kiittää kaikkia heitä, jotka kärsivällisesti auttoivat testauksessa ja virheiden korhjaamisessa. Tämä ei olisi onnistunut ilman kaikkia teitä.

TEKIJÄNOIKEUSLAUSEKE:

Tämä ohjelmisto ja dokumentaatio toimitetaan “sellaisenaan”, ja sen tekijänoikeuksien haltijat ja osallistuneet tekijät eivät anna minkäänlaisia takeita eivätkä takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien, mutta ei yksinomaan takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja takuut kolmansien osapuolien patenttien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Tekijänoikeuksien haltijat ja osallistuneet tekijät eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista tai seurauksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän ohjelmiston tai dokumentaation käytöstä, eivät siinäkään tapauksessa, jos vahinkojen synnyn mahdollisuudesta on tiedotettu.

Täten myönnetään ilmainen lupa käyttää, kopioida, muokata ja jakaa tätä lähdekoodia tai sen osia, dokumentaatiota tai suoritettavia tiedostoja mihin tahansa tarkoitukseen, seuraavien rajoitusten puitteissa:

1. Tämän lähdekoodin alkuperää ei saa vääristellä.

2. Muunnetut versiot täytyy selkeästi merkitä sellaisiksi, eikä niitä saa esittää alkuperäisenä lähdekoodina.

3. Tätä tekijänoikeuslauseketta ei saa muuttaa eikä poistaa mistään lähdekoodin ja tai muunnellun lähdekoodin jakelusta.

Tekijänoikeuden haltijat ja osallistuneet tekijät erityisesti myöntävät ilmaisen luvan ja rohkaisevat tämän lähdekoodin käyttämistä HyperText Markup Languagen tukemiseen kaupallisissa tuotteissa. Jos käytät tätä lähdekoodia tuotteessa, sen ilmoittamista ei vaadita, mutta sitä arvostetaan.

Osa tästä ohjelmistosta perustuu Jean-loup Gaillyn ja Mark Adlerin työhön, ja sen tekijänoikeudet omistaa ©1995–1998 Jean-loup Gailly ja Mark Adler [ZIP-kirjasto].

Sun-teknologia, Copyright 2003–2008, Sun Microsystems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Käytössä on noudatettava lisenssiehtoja.

Apple-teknologia, ©1997–2004 Apple, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän Apple-ohjelmiston tarjoaa sinulle Apple, Inc. (“Apple”) edellyttäen, että sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja ja että tämän Apple-ohjelmiston käyttö, asennus, muokkaaminen tai jakelu pohjautuu näiden ehtojen hyväksymiseen. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä, asenna, muokkaa tai jakele tätä Apple-ohjelmistoa. Vastineeksi näiden ehtojen hyväksymisestä ja näiden ehtojen mukaisesti Apple myöntää sinulle henkilökohtaisen, ei-poissulkevan, tähän alkuperäiseen Apple-ohjelmistoon (“Apple-ohjelmisto”) liittyvien Applen tekijänoikeuksien alaisen oikeuden käyttää, tuottaa uudelleen, muokata ja jaella Apple-ohjelmistoa, muuttaen tai muuttamatta, lähdekoodi- tai binaarimuodossa, edellyttäen että jos jakelet Apple-ohjelmistoa kokonaisuudessaan ja sitä muokkaamatta, säilytät tämän tiedotteen ja seuraavan tekstin ja vastuuvapauslausekkeen kaikissa kyseisissä Apple-ohjelmistojakeluissa. Apple, Inc:n nimeä, tavaramerkkejä, palveluiden tavaramerkkejä tai logoja ei saa käyttää sellaisten tuotteiden mainostuksessa eikä myynninedistämisessä, joiden alkuperä on Apple-ohjelmisto ilman Applen myöntämää erillistä kirjallista lupaa. Mikäli tässä ilmoituksessa ei ole toisin mainittu, Apple ei myönnä muita, ei suoria eikä epäsuoria, oikeuksia tai käyttöoikeuksia, mukaan lukien mutta rajoittamatta mitkä tahansa patenttioikeudet, joita Applen tuotteista alkuperänsä saaneet valmisteesi tai muut valmisteet, joissa Apple-ohjelmisto saattaa olla osana, saaattavat loukata. Apple tarjoaa Apple-ohjelmiston “SELLAISENAAN”. APPLE EI MYÖNNÄ APPLE-OHJELMISTOLLE EIKÄ SEN KÄYTÖLLE JOKO YKSIN TAI OSANA TUOTTEITASI MITÄÄN NIMENOMAISESTI MAINITTUJA TAI IMPLISIITTISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA IMPLISIITTISET TAKUUT LOUKKAAMATTOMUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. APPLE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETTÄMINEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA OVAT SEURAUSTA APPLE-OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, MONISTAMISESTA, MUUTTAMISESTA JA/TAI JAKELUSTA, RIIPPUMATTA AIHEUTUMISTAVASTA JA TEOREETTISESTA KORVAUSVELVOLLISUUDESTA, VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), SOPIMUKSELLISUUDESTA TAI MUU SYY MYÖSKIN SIINÄ TAPAUKSESSA, JOS VAHINKOJEN SYNNYN MAHDOLLISUUDESTA ON TIEDOTETTU APPLELLE.

Loki-lib -teknologia, Copyright ©2006 Peter Kummel. Täten myönnetään ilmainen lupa, jokaisen tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen (“Ohjelmisto”) kopion haltijalle käydä rajoituksetta kauppaa Ohjelmistolla, mukaan lukien rajoitukseton oikeus käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida, ja/tai myydä Ohjelmistoa, ja sallia tämä myös niille henkilöille, joille Ohjelmisto toimitetaan, seuraavin ehdoin:

Edellä oleva tekijänoikeuslauseke ja tämä lupalauseke näkyvät kaikissa Ohjelmiston kopioissa tai merkittävän kokoisissa osissa. TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN, TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA TAKUUT OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT JA TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGONKORVAUKSISTA, VAHINGOISTA TAI MUISTA VASTUISTA MINKÄÄN SOPIMUKSEN, HUOLIMATTOMUUDEN TAI MUUN VAHINGONKORVAUKSELLISEN TOIMENPITEEN VUOKSI, JOTKA OVAT SEURAUSTA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI TOIMINNASTA TAI LIITTYVÄT SIIHEN.

Netscapen teknologian osalta tämän tiedoston sisältöä koskee Netscape Public License .Version 1.1 (“Lisenssi”); tämän tiedoston käyttö on kielletty muutoin kuin Lisenssin mukaisesti. Saat kopion lisenssistä osoitteesta http://www.mozilla.org/NPL/. Tämä Lisenssin alla jaellut ohjelmistot jaellaan “SELLAISENAAN”, ILMAN MINKÄÄNLAISTA
TAKUUTA, suoraa tai epäsuoraa. Tutustu Lisenssissä mainittuihin, erityisiin kieliä koskeviin oikeuksiin ja rajoituksiin. Alkuperäinen koodi on mozilla.org-koodia. Alkuperäisen koodin Alkuperäinen kehittäjä on Netscape Communications Corporation. Alkuperäisen kehittäjän kehittämät osat ovat Alkuperäisen kehittäjän tekijänoikeuden alaisia. Copyright ©1998 the Initial Developer. Kaikki oikeudet pidätetään.

SunSoft-teknologia, Copyright ©1994–1996 SunSoft, Inc. Oikeudet pidätetään. Täten myönnetään ilmainen lupa, jokaisen tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen (“Ohjelmisto”) kopion haltijalle käydä rajoituksetta kauppaa Ohjelmistolla, mukaan lukien rajoitukseton oikeus käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, alilisensoida, ja/tai myydä Ohjelmistoa, ja sallia tämä myös niille henkilöille, joille Ohjelmisto toimitetaan, seuraavin ehdoin: Edellä oleva tekijänoikeuslauseke ja tämä lupalauseke näkyvät kaikissa Ohjelmiston kopioissa tai merkittävän kokoisissa osissa. TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN, TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA TAKUUT OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. SUNSOFT, INC TAI SEN ISÄNTÄYRITYS EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGONKORVAUKSISTA, VAHINGOISTA TAI MUISTA VASTUISTA MINKÄÄN SOPIMUKSEN, HUOLIMATTOMUUDEN TAI MUUN VAHINGONKORVAUKSELLISEN TOIMENPITEEN VUOKSI, JOTKA OVAT SEURAUSTA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI TOIMINNASTA TAI LIITTYVÄT SIIHEN. Tätä lauseketta lukuun ottamatta SunSoft, Inc:n nimeä ei saa käyttää ohjelmiston mainonnassa tai ohjelmiston muussa myynninedistämisessä, käytössä tai kaupassa ilman SunSoft, Inc:ltä etukäteen hankittua kirjallista lupaa.

QuarkXPress sisältää Adobe® Flash® Player -ohjelmiston, Adobe Systems Incorporated, Copyright ©1995–2007 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe ja Flash ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. QuarkXPress Exporter for Adobe Flash and Adobe Flash Video.

Lisenssin haltija QuarkXPress käyttää Wildform Flix -tietoja. Katso: http://www.wildform.com.

CIP4-teknologia, Copyright ©2001–2006 The International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress (CIP4). Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki muut merkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Käyttöehdot ja vastuuvapaus