Työkalut

QuarkXpress palette tools Työkalut

Työkalut-paletti

Työkalut-paletti sisältää seuraavat ohjaimet:

 • Kohde-työkalun QuarkXpress tool item Työkalut avulla voit valita, siirtää, skaalata ja muokata kohteita (laatikot, viivat, tekstipolut ja ryhmät). Kun Kohde-työkalu ei ole valittuna, voit valita sen väliaikaisesti painamalla Komento/Ctrl-näppäintä.
 • Piirrä tekstilaatikoita ja käsittele laatikoissa olevaa tekstiä Tekstisisältö-työkalun QuarkXpress tool text content Työkalut avulla.
 • Piirrä kuvalaatikoita ja käsittele laatikoissa olevia kuvia Kuvan sisältötyökalun QuarkXpress tool picture content Työkalut avulla.
 • Linkitä tekstilaatikoita Linkitystyökalun QuarkXpress tool linking Työkalut avulla.
 • Pura tekstilaatikoiden linkitys Linkityksen purku -työkalun QuarkXpress tool unlinking Työkalut avulla.
 • Tee suorakulmion muotoinen laatikko Suorakulmainen laatikko -työkalun QuarkXpress tool rectangle Työkalut avulla. Kun haluat piirtää neliön muotoisen laatikon, paina vaihtonäppäintä piirtäessäsi.
 • Soikea laatikko -työkalulla QuarkXpress tool oval Työkalut voit luoda soikeanmuotoisia laatikoita. Kun haluat piirtää ympyrän muotoisen laatikon, paina vaihtonäppäintä piirtäessäsi.
 • Composition Zones -työkalulla QuarkXpress tool composition zones Työkalut voit luoda Composition Zones -laatikon.
 • Tee tähden muotoinen laatikko Tähtilaatikko-työkalun QuarkXpress tool star Työkalut avulla.
 • Viivatyökalulla QuarkXpress tool line diagonal Työkalut voit luoda suoria viivoja eri kulmiin. Voit piirtää viivat 45 asteen kulmiin painamalla vaihtonäppäintä piirtäessäsi.
 • Bézier-kynätyökalulla QuarkXpress tool bezier Työkalut voit piirtää Bézier-viivoja ja -laatikoita. Voit piirtää viivat 45 asteen kulmiin painamalla vaihtonäppäintä piirtäessäsi.
 • Lisää piste -työkalun QuarkXpress tool add point Työkalut avulla voit lisätä pisteitä mihin tahansa polkuun. Pisteen lisääminen sisältöön muuttaa automaattisesti sisällön laatikon Bézier-kohteeksi.
 • Poista piste -työkalun QuarkXpress Työkalut point.jpg"> avulla voit poistaa pisteen mistä tahansa polusta.
 • Muunna piste -työkalun QuarkXpress tool convert angle Työkalut avulla voit muuntaa kulmapisteet automaattisesti kaaripisteiksi ja päinvastoin. Napsauta ja vedä pistettä sen paikan muuttamiseksi, kaarevan viivasegmentin kaaren muuttamiseksi tai suoran viivasegmentin paikan muuttamiseksi. Valitse tämä työkalu ja napsauta suorakaiteen muotoista laatikkoa tai suoraa viivaa, kun haluat muuntaa kohteen Bézier-laatikoksi tai -viivaksi.
 • Sakset-työkalun QuarkXpress tool scissors Työkalut avulla voit leikata kohteen omiksi poluikseen.
 • Pisteen valintatyökalun QuarkXpress tool select Työkalut avulla voit valita kaaria tai pisteitä niin, että voit siirtää tai poistaa niitä. Voit valita useita pisteitä pitämällä vaihtonäppäintä alas painettuna ja valitsemalla pisteet. Voit tehdä pisteestä symmetrisen seuraavasti: Optio+osoita/Alt+napsauta pistettä.
 • Piirrä Vapaaviiva-työkalun QuarkXpress tool freehand Työkalut avulla haluamasi muotoinen viiva tai laatikko. Ellet sulje vapaaviivalaatikkoa, se säilyy viivana. Voit sulkea vapaaviivalaatikon automaattisesti painamalla Optio/Alt.
 • Luo taulukko Taulukko-työkalun QuarkXpress tool table Työkalut avulla.
 • Voit suurentaa tai pienentää dokumenttinäkymää Suurennuslasin QuarkXpress tool zoom Työkalut avulla.
 • Panorointityökalulla QuarkXpress tool pan Työkalut voit siirtää aktiivista taittoa toiseen kohtaan näytössä.
Huomautus: Kun olet piirtänyt laatikon, valitse Tekstisisältö-työkalu QuarkXpress tool text content Työkalut tai Kuvan sisältötyökalu QuarkXpress tool picture content Työkalut sen mukaan, mitä haluat sijoittaa laatikkoon. Voit myös määrittää laatikon sisällön tyypin näppäinkomentojen avulla. Paina T-näppäintä, kun haluat tehdä laatikosta tekstilaatikon tai R-näppäintä, kun haluat tehdä siitä kuvalaatikon.
Huomautus: Katso lisätietoja Bézier-laatikoista ja -viivoista osasta “Bézier-laatikoiden luominen” ja “Bézier-viivojen luominen“.
Huomautus: Lisää tekstiä linjalle tai polkuun valitsemalla Tekstisisältö-työkalu QuarkXpress tool text content Työkalut ja kaksoisnapsauttamalla linjaa tai polkua.
Huomautus: Katso lisätietoja Composition Zone -kohteista osasta “Composition Zone -kohteen luominen“.
Huomautus: Windows-käyttäjät voivat näyttää Työkalut-paletin (Ikkunat-valikko) vaaka- tai pystyasennossa. Kun haluat näyttää paletin vaaka-asennossa, Ctrl+kaksoisnapsauta otsikkoriviä.


Työkalujen näppäinkomennot

Kun mikään tekstilaatikko tai -polku ei ole aktiivinen, voit vaihtaa työkaluja nopeasti seuraavien näppäinkomentojen avulla:

 • Siirtotyökalu: V
 • Tekstisisältö-työkalu: T (painamalla Escapea voit poistaa valinnan aktiivisesta tekstilaatikosta ja voit vaihtaa työkalua)
 • Tekstin linkitystyökalu: T
 • Tekstilinkin purkamis
  työkalu
  : T
 • Kuvan sisältötyökalu: R
 • Suorakulmainen laatikko -työkalu: B
 • Soikea laatikko -työkalu: B
 • Starburst-työkalu: B
 • Composition Zones -työkalu: B
 • Viivatyökalu: L
 • Bézier-kynätyökalu: P
 • Lisää piste -työkalu: P
 • Poista piste -työkalu: P
 • Muunna kulma -työkalu: P
 • Sakset: P
 • Pisteen valintatyökalu: P
 • Vapaaviivatyökalu: P
 • Taulukko-työkalu: G
 • Suurennuslasi: Z
 • Panorointityökalu: X

Työkalut