Yhteistyö ja julkaiseminen yhdestä lähteestä

Synkronisointi-ominaisuuden avulla voit jakaa samaa sisältöä helposti useissa eri muodoissa ja eri kanavissa. Voit muokata taittoja viestivälineen mukaan–painotuote, Web tai vuorovaikutteinen väline–ja voit myös luoda projekteja, joissa on monia eri taittokokoja. Parasta on se, että voit sujuvoittaa työtäsi synkronoimalla sisällön automaattisesti taittotyypin mukaan.

Yhteistyö ja julkaiseminen yhdestä lähteestä