Een automatisch tekstkader maken

Met een automatisch tekstkader kunt u de tekst automatisch van pagina tot pagina laten lopen. Ga als volgt te werk om een automatisch tekstkader te maken:

  1. Open een basispagina door zijn naam te kiezen in het submenu Toon (Pagina → Toon).
  2. Maak een tekstkader op de plaats waar u wilt dat het automatische tekstkader wordt weergegeven.
  3. Selecteer het verbindgereedschap QuarkXpress tool linking Een automatisch tekstkader maken.
  4. Klik op het pictogram Automatisch tekstkader koppelen QuarkXpress icon auto text box link Een automatisch tekstkader maken.
  5. Klik op het kader dat u in stap 2 hebt gemaakt.
Alle pagina’s die zijn gebaseerd op deze basispagina bevatten nu een automatisch tekstkader. De tekst die in dit kader wordt geplaatst, loopt automatisch van de ene pagina naar de andere.

Hoofdonderwerp: Documentconstructie

Een automatisch tekstkader maken