Het gebruik van de automatische paginering

Automatisch pagineren gaat als volgt in zijn werk:

  1. Open een basispagina door zijn naam te kiezen in het submenu Toon (Pagina → Toon).
  2. Maak een tekstkader op de plaats waar u het paginacijfer wilt hebben.
  3. Druk op Command+3/Ctrl+3. Hierdoor wordt het Huidige paginacijfer-teken <#> ingevoegd. Opmaakpagina’s die zijn gebaseerd op die basispagina tonen het huidige paginacijfer op de plaats waar u zojuist het Huidige paginacijfer-teken hebt ingevoerd.
  4. Selecteer het Huidige paginacijfer-teken <#> en geef de gewenste tekstspecificaties op.
Hoofdonderwerp: Documentconstructie

Het gebruik van de automatische paginering