Illustraties

U kunt illustraties vanuit beeldbewerkings- of andere grafische programma’s importeren en plakken in QuarkXPress. Staat een illustratie eenmaal in een kader, dan kunt u daarop een aantal handelingen loslaten, zoals het wijzigen van zijn positie, de afmetingen of een illustratie schuinzetten of verticaal/horizontaal omdraaien.

Illustraties