Afbeeldingseffecten gebruiken

De functie Afbeeldingseffecten voegt verscheidene veelgebruikte beeldbewerkingsfuncties toe aan QuarkXPress. Hierdoor kunt u geavanceerde beeldbewerkingen uitvoeren binnen de context van de omringende opmaak, in plaats van dat u steeds heen en weer moet schakelen tussen andere applicaties. Afbeeldingseffecten wordt gedetailleerd beschreven in “Aanpassingen” en “Filters“.

Wijzigingen die zijn gemaakt met Afbeeldingseffecten zijn niet-destructief, dat wil zeggen dat ze geen invloed hebben op het bronafbeeldingsbestand. Aanpassingen en filters worden echter bewaard bij de opmaken, kunnen in volledige resolutie op het scherm worden weergegeven en worden tijdens het uitdraaien pas toegepast. Als u echter liever de wijzigingen rechtstreeks in de afbeeldingsbestanden wilt bewaren, kan Afbeeldingseffecten dat ook voor u doen. U kunt selectief afbeeldingen exporteren met alle mogelijke aanpassingen, filters en transformaties — waaronder alles variërend van het roteren en bijsnijden in QuarkXPress tot aan de effecten Negatief en Gaussiaans vervagen van de functie Afbeeldingseffecten. Tijdens het exporteren van afbeeldingen kunt u ook de bestandsstructuur en de kleurruimte (of kleurmodel) converteren en opgeven of de bronafbeeldingsbestanden moeten worden overschreven of dat er nieuwe afbeeldingsbestanden moeten worden gemaakt (die automatisch opnieuw aan de opmaak kunnen worden gekoppeld).

U kunt meerdere effecten en meer van dezelfde effecten maar met verschillende parameters toepassen.

Opmerking: Om te kunnen werken met afbeeldingseffecten moet de Vista XTensions-software zijn geladen.
Opmerking: Wanneer u een afbeelding synchroniseert, kunt u daarin afbeeldingseffecten opnemen, en wel zodanig dat als u een effect toevoegt, wist of wijzigt, die aanpassing ook wordt doorgevoerd in alle exemplaren van de gesynchroniseerde afbeelding. Wanneer u een illustratiekader toevoegt aan het palet Gedeelde content (Venster-menu), kruis in het dialoogvenster Gedeelde itemeigenschappen dan het vakje Synchroniseer content aan. Vergeet vervolgens niet te klikken op Content en specificaties. Hierdoor worden dezelfde effecten toegepast op hetzelfde afbeeldingsbestand in de hele opmaak.
Hoofdonderwerp: Illustraties

Afbeeldingseffecten gebruiken