Afbeeldingsbestanden bewaren

U kunt afbeeldingsbestanden exporteren in een aantal bestandsindelingen. Alle wijzigingen die u maakt in QuarkXPress — inclusief alles wat u kunt doen in het tabblad Illustratie in het dialoogvenster Wijzig (Item-menu) en in het Afbeeldingseffecten-palet (Venster-menu) — kunnen worden bewaard in het bronafbeeldingsbestand of in een nieuw afbeeldingsbestand. Het toekennen van wijzigingen aan een bronafbeeldingsbestand wordt ook wel genereren genoemd, en wordt gewoonlijk gedaan om de verwerkingstijd tijdens het afdrukken te versnellen of om bestanden te optimaliseren die naar een servicebureau worden gestuurd.

Via het dialoogvenster Opties exporteren afbeelding kunt u aangeven welke afbeeldingseffecten worden toegekend en hoe de geselecteerde afbeeldingen worden gegenereerd.

Wilt u één geselecteerde afbeelding exporteren, dan kiest u Archief/Bestand > Bewaar afbeelding > Geselecteerde afbeelding. Wilt u alle afbeeldingen in de actieve opmaak exporteren, dan kiest u Archief/Bestand > Bewaar afbeelding > Alle afbeeldingen in opmaak. (Let op: deze optie geldt alleen voor compatibele indelingen en kleurruimtes.) Wilt u meerdere geselecteerde afbeeldingen in een opmaak exporteren, dan kiest u Functies > Gebruikte, waarna u klikt op Vista, de afbeeldingen selecteert die u wilt exporteren en vervolgens klikt op Genereer.

Tijdens het exporteren van een afbeeldingsbestand kunt u precies opgeven welke wijzigingen bij iedere illustratie moeten worden bewaard, inclusief het bestandstype en de kleurruimte. Bovendien kunt u aangeven of het originele afbeeldingsbestand moet worden overschreven of dat er een nieuw bestand moet worden gemaakt. Kruis het vakje Overschrijf originele illustratie aan om het originele bestand te vervangen.

Kruis het vakje Koppel opmaak aan nieuwe afbeelding om een nieuw bestand te bewaren en de koppeling naar het originele bestand te vervangen door een koppeling naar het nieuwe bestand. Als u ervoor kiest de transformaties in de afbeelding (zoals schalen, schuinzetten, uitsnede maken en roteren) te genereren, worden de illustratiekaderspecificaties zodanig gewijzigd dat de afbeelding er na het opnieuw importeren nog net zo uitziet als daarvoor.

Afbeeldingsbestanden bewaren