Afbeeldingseffecten: Aanpassingen

De optie Aanpassingen analyseert de pixels in de hele illustratie en kent er andere waarden aan toe. Als u bekend bent met een aanpassingsoptie vanuit een andere applicatie, voelt u zich ook op uw gemak met de aanpassingsregelaars in QuarkXPress.

 • Als een afbeelding te licht of te donker is, kunt u het Niveaus-effect gebruiken om hooglichten helderder te maken, schaduwen te comprimeren en middentonen individueel aan te passen.
 • Wilt u een afbeelding lichter of donkerder maken, dan kunt u via het Curves-effect exacte aanpassingen in het toonbereik maken. In plaats van de aanpassingen te beperken tot de schaduwpartijen, hooglichten en middentonen, kunt u alle punten wijzigen op een schaal van 0% tot en met 100% (voor CMYK en grijswaarden) of 0 tot en met 255 (voor RGB). Het exacte karakter van dit gereedschap vereist meer ervaring en kennis dan het gebruik van het effect Niveaus.
 • Voor het aanbrengen van eenvoudige wijzigingen in het toonbereik van een afbeelding kunt u gebruik maken van het effect Helderheid /Contrast om de toonwaarden van iedere pixel te wijzigen in plaats van de individuele kanalen.
 • Gebruik het effect Kleurbalans om ongewenste kleurzwemen te verwijderen of oververzadigde of onderverzadigde kleuren te corrigeren. Dit effect wijzigt het globale mengsel van kleuren in een afbeelding voor algemene kleurcorrectie.
 • Het effect Tint/Verzadiging is ontworpen voor het aanpassen van de globale kleurintensiteit en licht in een verbleekte of vlakke afbeelding, maar wordt over het algemeen gebruikt als speciaal effect. De huidige tintwaarde van de afbeelding (kleurzweem), verzadiging (intensiteit) en lichtheid (hoeveelheid wit licht) worden standaard uitgedrukt als zijnde nul.
 • Om de methode te simuleren waarop een drukker van een oudere generatie specifieke kleuren corrigeerde, kunt u gebruik maken van het effect Selectieve kleur. Hierdoor wordt de hoeveelheid proceskleuren in elk van de primaire kleuren in een afbeelding verhoogd of verlaagd. Als een appel bijvoorbeeld te paars is, kunt u wat cyaan weghalen uit de gebieden die rood beïnvloeden.
 • Voor afbeeldingen die zijn bedoeld om op het scherm te worden weergegeven (in een Web-opmaak), kunt u het witpunt aanpassen met behulp van het effect Gammacorrectie. Het aanpassen van het witpunt regelt de helderheid van de weergave van de afbeelding op het scherm. Om het dialoogvenster Gammacorrectie te kunnen gebruiken, moet u de middentonen aanpassen door een nieuwe waarde in te voeren in het veld Gamma of door de schuifregelaar te slepen. Een hogere waarde produceert globaal een donkerdere afbeelding.
Opmerking: Hoewel het wijzigen van de gammawaarde u een bepaalde controle geeft over de weergave van de afbeelding, kunnen verschillen tussen Windows en MacOS nog steeds problemen opleveren. Windows gebruikt een hogere gammawaarde (2,2) voor de weergave dan Mac OS (1,8), zodat dezelfde afbeelding er onder Windows donkerder uitziet.

 • Het speciale effect Minder verzadiging converteert een kleurenafbeelding naar een zwart-witafbeelding, waarbij de kleurruimte en de lichtheidswaarde van iedere pixel onaangetast blijven. Het kent bijvoorbeeld aan iedere pixel in een RGB-illustratie gelijke rood-, groen- en blauwwaarden toe om de afbeeldingen het uiterlijk van een grijswaardenafbeelding te geven.
 • Het effect Inverteer inverteert de grijswaarden van elk kanaal in een illustratie. Dit effect wordt aanbevolen voor 1-bits-, grijswaarden- en RGB-illustraties. Omdat CMYK-illustraties een zwartkanaal hebben, wordt dit effect voor CMYK-illustraties dus niet aanbevolen. De inversie (omkering) van het zwartkanaal resulteert gewoonlijk in afbeeldingen die voor het merendeel zwart of wit worden.
 • Het effect Drempel converteert kleurenafbeeldingen naar zwart en wit, zonder gebruik te maken van grijs. Voer in het veld Drempel een waarde in of sleep de schuifregelaar. Alle pixels lichter dan de drempelwaarde worden geconverteerd naar wit en de donkerdere pixels naar zwart.
 • Het effect Getrapt past de kleurtoonwaarden voor elk kanaal in een afbeelding aan om speciale effecten te produceren. Wilt u het dialoogvenster Getrapt kunnen gebruiken, dan voert u in het veld Niveaus een nieuwe waarde in of sleept u de schuifregelaar. Door bijvoorbeeld vijf kleurtoonniveaus te kiezen in een RGB-afbeelding krijgt u 15 kleuren (vijf voor ieder van de drie primaire kleuren).
 • Het effect Negatief inverteert de helderheid en toonwaarden in CMYK-illustraties. Omdat CMYK-illustraties een zwartkanaal hebben, wordt dit effect, in tegenstelling tot het effect Inverteer, voor CMYK-illustraties wel aanbevolen. De inversie (omkering) van het zwartkanaal resulteert gewoonlijk in afbeeldingen die voor het merendeel zwart of wit worden. Als u de afbeelding exporteert in een andere kleurruimte (Archief/Bestand > Bewaar afbeelding wordt het effect Negatief niet toegepast.

Afbeeldingseffecten: Aanpassingen