Voorinstellingen voor Afbeeldingseffecten bewaren en laden

Om snel en consequent dezelfde aanpassingen en filters toe te passen op meerdere afbeeldingen, kunt u instellingen exporteren als voorinstellingen. Voorinstellingen worden bewaard als aparte bestanden met de extensie .vpf, terwijl u voorinstellingen kunt laden voor de actieve illustraties in een project.

Wilt u een voorinstelling bewaren, dan past u eerst effecten toe op een afbeelding en verifieert u alle instellingen met de afbeelding geselecteerd, waarna u klikt op Bewaar voorinstelling op het Afbeeldingseffecten-palet.

Wilt u een voorinstelling toepassen, dan selecteert u een afbeelding in een opmaak, waarna u klikt op Laad voorinstelling op het Afbeeldingseffecten-palet.

Opmerking: U kunt voorinstellingen niet bewerken. Als u wijzigingen moet maken in de instellingen in een voorinstellingenbestand, moet u het bestaande voorinstellingenbestand wissen en een nieuw bestand maken.
Opmerking: Standaard worden voorinstellingen bewaard in de map “Voorinstellingen afbeeldingseffecten” in de programmamap. Tijdens het werken aan afbeeldingen via het palet Afbeeldingseffecten worden afbeeldingsgegevens in de cache gezet. Wilt u de locaties voor het bewaren van voorinstellingen aan uw wensen aanpassen, ga dan naar het paneel Afbeeldingseffecten in het dialoogvenster Voorkeuren (QuarkXPress/Bewerk > Voorkeuren).

Voorinstellingen voor Afbeeldingseffecten bewaren en laden