Ondersteunde illustratiebestandstypen

Bestandstype verwijst naar de manier waarop illustratie-informatie is gestructureerd. Hieronder volgt een overzicht van de bestandsstructuren die worden ondersteund door QuarkXPress:

 • Adobe Illustrator (AI): De oorspronkelijke bestandsstructuur voor Adobe Illustrator. Geïmporteerde Adobe Illustrator 9-bestanden zijn functioneel gelijk aan geïmporteerde PDF-bestanden. Als u een Adobe Illustrator 8-bestand importeert, worden de EPS-gegevens in het bestand opgenomen. U kunt geen Adobe Illustrator-bestanden importeren die zijn bewaard in versie 7 of vroegere versie.
 • BMP (Bitmap): Een rasterafbeeldingsbestand dat het meest wordt gebruikt op het Microsoft Windows-platform.
 • DCS 2.0 (Desktop Color Separations): Een EPS bewaard als één bestand met eventueel proceskleurplaten (cyaan, magenta, geel en zwart) en steunkleurplaten en een moederbestand. Een DCS 2.0-bestand wordt al van tevoren kleurgescheiden gemaakt, zodat het sneller wordt afgedrukt dan een standaard EPS. Het moederbestand wordt gebruikt voor composiet afdrukken. Een DCS 2.0-bestand kan bitmap- en objectgeoriënteerde informatie bevatten. De DCS 2.0-structuur ondersteunt, bitmap-, steunkleur- en CMGZ-kleurmodellen. DCS 1.0 — ook bekend als “vijfbestandsstructuur” — bevat vijf aparte bestanden: cyaan-, magenta-, geel- en zwarte-plaatbestanden plus een moederbestand.
 • Encapsulated PostScript (EPS): Een veelgebruikte bestandsstructuur die zowel raster- als vectorinformatie ondersteunt. Bepaalde EPS-bestanden hebben geen voorvertoning. Nadat u een EPS-bestand hebt geïmporteerd dat geen voorvertoning heeft, worden in het illustratiekader de tekst “PostScript afbeelding” en de bestandsnaam weergegeven. Als u de illustratie echter naar een PostScript-printer stuurt, wordt de afbeelding gewoon afgedrukt. Als u de voorvertoning zichtbaar wilt maken, kiest u Genereer in het keuzemenu Voorvertoning in het dialoogvenster Voorkeuren (Wijzig/Bewerk-menu), waarna u de afbeelding opnieuw importeert.
 • GIF (Graphics Interchange Format): Een bitmapbestandsindeling die 8-bit geïndexeerde kleur, transparantie en animaties ondersteunt.
 • JPEG (Joint Photographic Experts Group): Een “lossy” compressie-indeling. Lossy compressie is een methode die kan leiden tot gegevensverlies en mogelijk een vermindering van de kwaliteit. Lossy compressie resulteert vaak in kleinere bestanden dan “lossless” compressiemethoden.
 • PDF (Portable Document Format): Een eigen structuur ontwikkeld door Adobe Systems, Inc. om bestandsoverdracht te vergemakkelijken. U kunt de PDF-bestandsversies tot en met 1.7 in QuarkXPress importeren.
 • PICT: Een Mac OS-structuur die is gebaseerd op de oorspronkelijke QuickDraw-tekenroutines. PICT’s bevatten bitmap- en objectgeoriënteerde informatie.
 • PNG (Portable Network Graphics): Een bitmapbestandsstructuur die zowel geïndexeerde kleur als CT-kleur (CT = continuous tone) ondersteunt, met lossless of lossy compressie.
 • PSD (Photoshop Document): Een eigen structuur ontwikkeld door Adobe Systems, Inc. De .psd-extensie is de standaardextensie voor Adobe Photoshop-bestanden.
 • SWF:Een eigen vectorbestandsstructuur ontwikkeld door Adobe Systems, Inc. en dat voor animaties wordt gebruikt.
 • TIFF (Tagged Image File Format): Een bestandsstructuur die lossless compressie toestaat, mits de bronapplicatie deze ondersteunt. TIFF’s kunnen zowel bitmap- als objectgeoriënteerde informatie bevatten en ondersteunen bitmap-, grijswaarden-, RGB- en CMGZ- en geïndexeerde-kleurmodellen. Deze structuur ondersteunt ook geïntegreerde paden, alfakanalen en OPI-commentaar.
 • WMF (Windows Metafile): Een bestandsstructuur onder Windows, die zowel bitmap- als objectgeoriënteerde informatie kan bevatten. Wanneer een Windows Metafile-illustratie wordt geïmporteerd in QuarkXPress onder Mac OS, wordt deze geconverteerd naar een PICT.
Hoofdonderwerp: Illustraties

Ondersteunde illustratiebestandstypen