Afbeeldingen inventariseren, hun status verifiëren en bijwerken

QuarkXPress geeft automatisch een lage-resolutievoorvertoning van 72 dpi weer van elk geïmporteerd illustratiebestand, maar handhaaft wel het pad naar de illustratiebestanden om het hoge-resolutiebestand op te halen dat uiteindelijk moet worden (af)gedrukt.

Via de functie Gebruikte (Functies-menu) kunt u al uw geïmporteerde illustraties bijhouden. Wilt u deze functie gebruiken, dan kiest u Functies > Gebruikte, waarna u klikt op Illustraties om het paneel Illustraties te openen.

De knop Toon geeft de geselecteerde illustratie in de opmaak weer.

Met de knop Bijwerken kunt u ontbrekende en aangepaste illustraties bijwerken. Om gewijzigde illustraties zonder een bevestigingsbericht bij te werken, Option+klikt u/Alt+klikt u op de knop Bijwerken.

Om de uitvoer van een illustratie te onderdrukken, schakelt u de kolom Print van die illustratie uit.

Hoofdonderwerp: Werken met afbeeldingen

Afbeeldingen inventariseren, hun status verifiëren en bijwerken