De afmetingen van illustraties wijzigen

U kunt illustraties zodanig schalen dat ze groter of kleiner worden met behulp van het illustratie-inhoudgereedschap QuarkXpress tool picture content De afmetingen van illustraties wijzigen, het Item-menu (Item > Wijzig), het Opmaak-menu, of het Parameter-palet.Nadat u een illustratie in een kader hebt geïmporteerd, kunt u in het contextmenu (of Opmaak-menu) de opties Kader passend voor illustratie en Illustratie schalen op kadergrootte kiezen. Houd de Shift-toets ingedrukt tijdens het schalen van een illustratie met behulp van het illustratie-inhoudgereedschap QuarkXpress tool picture content De afmetingen van illustraties wijzigen om de illustratie proportioneel te schalen. Houd Shift+Option/Shift+Alt ingedrukt tijdens het slepen van een hoekhandvat om de afbeelding vanuit het middelpunt proportioneel te schalen.

Hoofdonderwerp: Werken met afbeeldingen

De afmetingen van illustraties wijzigen