Een illustratie importeren

Als u een illustratie wilt importen, moet u een van de volgende handelingen verrichten:

  • Kies Archief/Bestand > Importeren.
  • Kies het Illustratie-inhoud-gereedschap QuarkXpress tool picture content Een illustratie importeren, vervolgens een illustratiekader en daarna Archief/Bestand > Importeer.
  • Kies het Illustratie-inhoud-gereedschap QuarkXpress tool picture content Een illustratie importeren en vervolgens een illustratiekader en plak daarna een illustratie van het klembord.
  • Sleep een illustratiebestand van het bestandssysteem in het illustratiekader.
  • Sleep een illustratie uit een ander programma in het illustratiekader.
  • Druk op Command/Ctrl en sleep een illustratiebestand van het bestandssysteem naar een tekstkader, een kader zonder content, een leeg illustratiekader of een kader dat al een illustratie bevat.
  • Druk op Command/Ctrl en sleep een illustratie vanuit een andere applicatie naar een tekstkader, een kader zonder content, een leeg illustratiekader of een kader dat al een illustratie bevat.

Als u content sleept naar een kader dat al tekst of een afbeelding bevat, maakt QuarkXPress een nieuw kader voor de versleepte content. Wilt u in plaats daarvan de bestaande content vervangen, druk dan op Command/Ctrl terwijl u de nieuwe content naar het kader sleept. Als u wilt dat er altijd een nieuw kader wordt gemaakt voor versleepte content, drukt u tijdens het slepen op Option/Alt.

Wanneer u een illustratie importeert, wordt de afbeelding op volledige grootte geïmporteerd, met de oorsprong (linkerbovenhoek) in de linkerbovenhoek van het begrenzende kader van het illustratiekader. Met het illustratie-inhoudgereedschap QuarkXpress tool picture content Een illustratie importeren geselecteerd, verschijnt de volledige illustratie buiten de kaderbegrenzing.

Misschien moet u een illustratie na het importeren schalen of opnieuw plaatsen om deze helemaal passend in het kader te krijgen.

Hoofdonderwerp: Werken met afbeeldingen

Een illustratie importeren