Illustraties een kleur en een tint geven

U kunt kleur- en tintwaarden toekennen aan de schaduw- en middentonen van zwart-wit en grijstoonillustraties met behulp van het Kleuren-palet (Venster > Kleuren), via het dialoogvenster Wijzig (Item-menu), of via het Opmaak-menu. U kunt ook een kleur toekennen aan de illustratie-achtergrond en aan de kaderachtergrond.

  • Wilt u kleur toekennen aan een zwart-wit of grijstoonillustratie, dan selecteert u het Illustratiekleur-symbool/pictogram QuarkXpress icon Picture Color Illustraties een kleur en een tint geven in het Kleuren-palet, waarna u klikt op een kleurnaam.
  • Wilt u kleur toekennen aan de achtergrond van een zwart-wit of grijstoonillustratie, dan selecteert u het Illustratie-achtergrondkleur-symbool/pictogram QuarkXpress icon Picture Background Color Illustraties een kleur en een tint geven in het Kleuren-palet, waarna u klikt op een kleurnaam.
Hoofdonderwerp: Werken met afbeeldingen

Illustraties een kleur en een tint geven