Illustraties spiegelen

U kunt de inhoud van een illustratiekader van links naar rechts en van boven naar beneden spiegelen via het menu Opmaak (Opmaak > Horizontaal omdraaien of Opmaak > Verticaal omdraaien) of via het tabblad Klassiek van het Parameter-palet (klik op het symbool/pictogram voor horizontaal omdraaien QuarkXpress icon flip horizontal Illustraties spiegelen of op het symbool/pictogram voor verticaal omdraaien QuarkXpress icon flip vertical Illustraties spiegelen).

Hoofdonderwerp: Werken met afbeeldingen

Illustraties spiegelen