Illustraties verplaatsen

U kunt illustraties in hun kaders verplaatsen met het illustratie-inhoudgereedschap QuarkXpress tool picture content Illustraties verplaatsen, via het dialoogvenster Wijzig (Item > Wijzig), of via het Parameter-palet. Met het illustratie-inhoudgereedschap QuarkXpress tool picture content Illustraties verplaatsen geselecteerd, kunt op een willekeurig gedeelte van een afbeelding klikken, ongeacht haar positie in het kader. U kunt een illustratie ook met behulp van de pijltoetsen verschuiven in het illustratiekader.

Opmerking: Als het verplaatsgereedschap QuarkXpress tool item Illustraties verplaatsen is geselecteerd wanneer u gebruikmaakt van de pijlen in het Parameter-palet of van die op het toetsenbord, wordt het kader verplaatst in plaats van de illustratie in het kader. Zie “Items verplaatsen” voor meer informatie over het verplaatsen van illustraties.
Hoofdonderwerp: Werken met afbeeldingen

Illustraties verplaatsen