Illustratiespecificaties behouden

Wanneer u een illustratie importeert in een illustratiekader — of dat illustratiekader nu wel of niet een illustratie bevat — hebt u de mogelijkheid alle illustratiespecificaties te behouden. Als in een leeg illustratiekader in een sjabloon bijvoorbeeld wordt gespecificeerd dat de afbeelding 50% moet worden geschaald en 90° moet worden geroteerd, kunt u een nieuwe illustratie importeren waarop deze specificaties automatisch worden toegepast.

Om een afbeelding te importeren en de specificaties te behouden die zijn gespecificeerd voor het kader en/of de bestaande afbeelding, kruist u in het dialoogvenster Illustratie importeren (Archief/Bestand-menu) het vakje Behoud illustratiekaderspecificaties aan.

Hoofdonderwerp: Werken met afbeeldingen

Illustratiespecificaties behouden