Werken met PSD-paden

U kunt voor uitknip- en tekstomloopdoeleinden PSD Import ook gebruiken om een keuze te maken uit ingesloten paden. Het paneel Paden in het palet PSD Import biedt eenvoudig toegang tot de uitknippad- en tekstomloopfuncties in QuarkXPress.

Met het paneel Paden kunt u verschillende uitknippaden selecteren om te gebruiken als omtrekken bij tekstomloop. Wilt u een tekstomloopomtrek selecteren, klikt u op het lege vakje in de eerste kolom. Het tekstomloopsymbool/pictogram verschijnt en de tekst wordt om de contouren van het uitknippad heen geplaatst.

Opmerking: Voor tekstomloop in QuarkXPress moet het illustratiekader vóór de tekst staan. Als de tekst niet omloopt, selecteer dan het illustratiekader en kies Item > Verplaats naar voren of Item > Plaats bovenop.

U kunt het paneel Paden ook gebruiken om de weergave van een afbeelding te regelen door een uitknippad te selecteren dat u in Photoshop hebt gemaakt. Wilt u een uitknippad selecteren, dan klikt u op het lege vakje in de tweede kolom. Het uitknippadsymbool/pictogram verschijnt en het gebied van de afbeelding binnen het geselecteerde uitknippad wordt weergegeven.

U kunt alle wijzigingen die u in paden maakt in PSD Import terugdraaien. De paden krijgen hun oospronkelijke status terug zoals ze zijn gemaakt in het geïmporteerde PSD-bestand. Kies hiertoe Vorig pad of Vorige paden in het palet PSD Import of in het contextmenu.

Werken met PSD-paden