Uitknippaden maken

Als u een uitknippad wilt maken of toekennen, kiest u Item > Uitknippen, waarna u een optie kiest in het keuzemenu Type:

  • Kies Item om een afbeelding bij te snijden tot kadergrootte. De optie Item maakt geen uitknippad, maar snijdt de afbeelding gewoon net zo groot af dat deze precies in het illustratiekader past.
  • Kies Geïntegreerd pad om een illustratie uit te knippen rond een pad dat al in het illustratiebestand is opgenomen. Kies een pad in het keuzemenu Pad indien het illustratiebestand meer dan één geïntegreerd pad heeft.
  • Kies Alfakanaal om een uitknippad te maken dat is gebaseerd op een alfakanaal dat al in een illustratiebestand aanwezig is. Kies een alfakanaal in het keuzemenu Alfa indien het illustratiebestand meer dan één geïntegreerd alfakanaal heeft. Let op: als u een uitknippad om een alfakanaal zet, krijgt u eerder een harde rand dan een vloeiend effect. Als u een semi-transparante overgang wilt, gebruik dan een alfamasker. (Zie “Werken met alfamaskers.”)
  • Kies Niet-witte delen om een uitknippad te maken dat is gebaseerd op het onderwerp van de illustratie. Afhankelijk van de afbeeldingen en de waarde in het Drempel-veld spaart het uitknippad een niet-witte omtrek in een grote witte of bijna witte afbeelding (of omgekeerd) uit. Niet-witte delen werkt het best wanneer de ongewenste delen van de afbeelding veel lichter zijn dan het onderwerp zelf (of omgekeerd).
  • Kies Illustratiegrenzen om een illustratie uit te knippen rond het rechthoekige “canvas” van het geïmporteerde illustratiebestand. Hieronder verstaan we de witte delen van de achtergrond die bij uw oorspronkelijke illustratiebestand zijn bewaard. Voer waarden in de velden Boven, Links, Onder en Rechts in om de afstand aan te geven van het uitknippad ten opzichte van de illustratiebegrenzingen. Positieve waarden vergroten het pad, negatieve waarden verkleinen het.

QuarkXpress tab modify clipping Uitknippaden maken

Het tabblad Uitknippen in het dialoogvenster Wijzig

Opmerking: Het groene pad in het vak Voorvertoning correspondeert met het uitknippad, terwijl de blauwe omtrek het illustratiekader weergeeft.
Hoofdonderwerp: Werken met uitknippaden

Uitknippaden maken