Uitknippaden manipuleren

Nadat u een uitknippad hebt toegepast, kiest u Item > Pas aan > Uitknippad om het uitknippad te kunnen bewerken. Kies vervolgens een van de volgende gereedschappen: Het Punt selecteren-gereedschap QuarkXpress tool select Uitknippaden manipuleren, het Punt toevoegen-gereedschap QuarkXpress tool add point Uitknippaden manipuleren, het Punt verwijderen-gereedschap QuarkXpress tool remove point Uitknippaden manipuleren en het Punt converteren-gereedschap QuarkXpress tool convert angle Uitknippaden manipuleren. Zie “Gereedschappen” voor meer informatie.

U kunt uitknippaden eveneens manipuleren met de regelaars/knoppen in het Parameter-palet. Wilt u een punt wijzigen van het ene in het andere type, dan gebruikt u een van de volgende drie knoppen:

  • Symmetrische punt QuarkXpress icon symmetrical point Uitknippaden manipuleren: Een symmetrische punt verbindt twee gebogen lijnen met elkaar om een doorlopende curve te vormen. Het resultaat is identiek aan dat van een vloeiende punt, waarbij de curvehandvatten ook altijd op een rechte lijn staan die door het punt loopt, maar die altijd op gelijke afstand van dat punt afstaan.
  • Vloeiende punt QuarkXpress icon smooth point Uitknippaden manipuleren: Een vloeiende punt verbindt twee gebogen lijnen met elkaar om een doorlopende curve te vormen. De curvehandvatten staan altijd op een rechte lijn die door het punt loopt, maar kunnen onafhankelijk van elkaar verder van of dichterbij dat punt worden gezet.
  • Hoekpunt QuarkXpress icon corner point Uitknippaden manipuleren: Een hoekpunt verbindt twee rechte lijnen, of een rechte lijn en een gebogen lijn of twee niet-doorlopende gebogen lijnen met elkaar. Bij gebogen lijnen kunnen de curvehandvatten van het hoekpunt onafhankelijk van elkaar worden gemanipuleerd, meestal om een scherpe overgang tussen de beide segmenten te creëren.

Wilt u het kenmerk van een lijnsegment wijzigen, dan kiest u een van de volgende knoppen:

  • Recht segment QuarkXpress icon straight segment Uitknippaden manipuleren: Maakt van het actieve segment een recht segment.
  • Gebogen segment QuarkXpress icon curved segment Uitknippaden manipuleren: Maakt van het actieve segment een gebogen segment.
Opmerking: U kunt punt- en segmenttypes ook wijzigen via het submenu Opmaak > Punt/Segmenttype submenu.
Hoofdonderwerp: Werken met uitknippaden

Uitknippaden manipuleren