Job Jackets

De functie Job Jackets is een revolutionaire stap die verder gaat dan het veelgebruikte “preflighting”: Deze functie zorgt ervoor dat een drukorder zich blijft vasthouden aan zijn specificaties vanaf het moment dat de job werd gemaakt en dat het zich blijft vasthouden aan die specificaties tot en met het moment dat de publicatie van de pers rolt. Bovendien gaan Job Jackets verder dan het voor de individuele order gebruikelijke concept van het vasthouden aan jobspecificaties door projecten te koppelen aan gesynchroniseerde, dynamisch bij te werken ontwerpspecificaties, waarin alle factoren een plaatsje hebben gekregen, van typogrammen en kleuren tot paginaformaat en aantal pagina’s.

Job Jackets