Bron- en uitvoerinstellingen delen

Bron- en uitvoerinstellingen zijn overdraagbaar, dus kunnen kleurendeskundigen ze vrij eenvoudig verdelen tussen gebruikers en werkgroepen. Broninstellingen kunnen worden gekoppeld via andere projecten, terwijl uitvoerinstellingen kunnen worden geëxporteerd als individuele bestanden en bewaard in uitvoerstijlen. Beide types instellingen, zowel voor de bron als voor de uitvoer, kunnen worden gedeeld via het insluiten in Job Jackets. Voordat instellingen worden toegedeeld aan een werkgroep of aan klanten, moet u ervoor zorgen dat ze worden getest op een paar kenmerkende orders.

  • Als u instellingen wilt delen, toevoegen, exporteren of importeren, kies dan Wijzig/Bewerk > Kleurinstellingen en wijzig de desbetreffende instelling.
  • Als u instellingen wilt opnemen in Job Jackets en de bron- en uitvoerinstellingen wilt specificeren die in een Job Jackets-structuur of orderbriefje worden gebruikt, klikt u op de knop Geavanceerde instellingen in het dialoogvenster Job Jacket Manager (Functies-menu). Selecteer in de schuiflijst aan de linkerkant een project dat bron- of uitvoerinstellingen bevat en sleep vervolgens de bron- of uitvoerinstelling naar de doel Job Jackets-structuur of het doelorderbriefje. U kunt ook een uitvoerstijl kiezen waarin de specifieke uitvoerinstellingen reeds zijn opgenomen.
  • Om een eigen uitvoerinstelling te gebruiken voor het printen van andere soorten uitvoer, kiest u deze in het keuzemenu Instellingen in het Kleur-paneel in het dialoogvenster Uitvoerstijlen (Wijzig/Bewerk > Uitvoerstijlen > Nieuw/Wijzig).

Bron- en uitvoerinstellingen delen