De puntjes op de i bij kleurbeheer voor individuele illustraties

Als het nodig is profielen en weergavebestemmingen te specificeren voor individuele illustraties, kunt u dat op bijna dezelfde manier doen als in de vorige versies van QuarkXPress. Hierdoor worden de standaardinstellingen of de geselecteerde broninstelling in QuarkXPress overschreven. U kunt bijvoorbeeld de weergavebestemming van een EPS-logo wijzigen in Verzadiging, terwijl u de instelling voor de resterende illustraties in een opmaak, voor het grootste deel foto’s, laat staan op Merkbaar effect.

Wilt u kleurbeheerregelaars voor individuele illustraties kunnen activeren, dan moet u de functies eerst beschikbaar maken door in het paneel Kleurbeheer in het dialoogvenster Voorkeuren (QuarkXPress/Bewerk-menu) het vakje Toegang verlenen tot illustratieprofielen aan te kruisen. Profielen voor illustraties worden als volgt toegepast en gewijzigd:

  • Illustraties importeren: Het dialoogvenster Illustratie importeren (Archief/Bestand-menu) heeft een paneel Kleurbeheer aan de hand waarvan u voor de geselecteerde illustratie een Profiel en een Weergavebestemming kunt specificeren.
  • Profielen wijzigen: Het palet Profielinformatie (Venster-menu) toont informatie over het geselecteerde type illustratie en de kleurruimte (of kleurmodel). U kunt met dit palet snel het Profiel, de Weergavebestemming en de instelling Kleurbeheer naar [type apparaat] wijzigen.

De puntjes op de i bij kleurbeheer voor individuele illustraties