Het kleurbeheergevoel voor gebruikers

Er zijn veel opties beschikbaar voor de manier waarop u werkt. U kunt aan de slag met standaardinstellingen die reeds hun nut hebben bewezen, broninstellingen en uitvoerinstellingen via een kleurendeskundige implementeren of werken binnen een min of meer verouderde kleurbeheeromgeving.


Werken in de standaard kleurbeheeromgeving

De standaardinstellingen zijn bedoeld om in de meeste gevallen accurate voorvertoningen en uitstekende uitvoer te genereren. U hoeft niets in te stellen, maar als u de standaardinstellingen wilt bekijken, kunt u in het dialoogvenster Voorkeuren (QuarkXPress/Bewerk-menu) het beeldschermprofiel, de broninstelling en kleurproefselecties aankruisen.


Een color engine specificeren

Via het keuzemenu Color Engine kunt u kiezen welke color engine wordt gebruikt om kleuren voor kleurbeheer te transformeren. De beschikbare opties zijn LogoSync CMM, Kodak CMM en Systeeminstellingen.


Een beeldschermprofiel specificeren

Het gebied Beeldscherm in het paneel Weergave toont het beeldschermprofiel dat op dat moment in gebruik is. De standaardinstelling, Automatisch, verwijst naar het huidige beeldscherm dat door Mac OS of Windows wordt herkend. U kunt een ander profiel kiezen in het keuzemenu Profiel. U kunt bijvoorbeeld het beeldschermprofiel wijzigen als u voor uw beeldscherm een zelf gemaakt profiel hebt, of als u overschakelt van een bureaucomputer naar een laptop en vice versa en toch uw voorvertoning in dezelfde weergaveomgeving wilt bekijken.


Een broninstelling specificeren

Het gebied Bronopties in het paneel Kleurbeheer toont de standaardbroninstelling, QuarkXPress 7.0 Default, die de meest recente en getoetste kleurbeheeromgeving biedt. IAls u liever werkt in een kleurbeheeromgeving van een eerdere versie dan QuarkXPress 7.0, kunt u in het keuzemenu Broninstelling de optie Oudere QuarkXPress emuleren kiezen.


Een standaardinstelling voor drukproefuitvoer specificeren

Wilt u een standaarduitvoerinstelling specificeren om een kleurproef te bekijken in printopmaken, dan kiest u een optie in de keuzelijst Drukproefuitvoer.


Een weergavebestemming specificeren

In het keuzemenu Weergavebestemming ziet u de methode die wordt gebruikt voor het converteren van kleuren van de ene naar de andere kleurruimte of kleurmodel. De standaardinstelling, Absoluut colorimetrisch, geeft kleuren die binnen het kleurbereik vallen exact weer en wijst aan kleuren die buiten het kleurbereik vallen de dichtstbijzijnde kleurwaarde toe. Afhankelijk van het type publicaties waaraan u werkt — of bijvoorbeeld de nadruk valt op lijnwerk en Pantone-kleuren en niet op foto’s — kunt u een andere optie kiezen in het keuzemenu Weergavebestemming.


Kleurbeheer voor EPS- en PDF-illustraties met meerdere kleurruimten

Sommige EPS- en PDF-bestanden kunnen elementen bevatten die gebruik maken van verschillende kleurruimten. In een PDF- of EPS-bestand kan bijvoorbeeld een illustratie staan die gebruik maakt van een RGB-kleurruimte en een kleur die gebruik maakt van de CMYK-kleurruimte. Teneinde ervoor te zorgen dat QuarkXPress deze verschillende elementen goed kan aanpakken met behulp van de gespecificeerde uitvoerinstelling moet u het vakje Kleurbeheer geïmporteerde EPS/PDF in opmaak aankruisen.

Hoofdonderwerp: Kleurbeheer

Het kleurbeheergevoel voor gebruikers