Profielen beheren

In wezen is kleurbeheer profielgestuurd. Naarmate u meer nieuwe workflows krijgt te verwerken, nieuwe apparatuur aanschaft en problemen oplost bij de uitvoerinstellingen, zult u nieuwe profielen moeten installeren, controleren welke profielen beschikbaar zijn en bepalen hoe individuele profielen in de hele opmaak moeten worden gebruikt. U kunt deze taken regelen via de Profielmanager en de functies onder Gebruikte profielen.

De Profielmanager en de functies onder Gebruikte profielen worden beschouwd als geavanceerde kleurbeheerfuncties. Om de opdracht Profielmanager in het Functies-menu en het paneel Profielen in het dialoogvenster Gebruikte te kunnen selecteren, moet u het vakje Toegang verlenen tot illustratieprofielen in het paneel Kleurbeheer in het dialoogvenster Voorkeuren (QuarkXPress/Bewerk-menu) aankruisen.

Hoofdonderwerp: Kleurbeheer

Profielen beheren