Het gebruik van profielen controleren

Wanneer u werkt aan opmaken van andere gebruikers, kunt u vlug zien hoe deze gebruikers kleurbeheer hebben geïmplementeerd door te kijken in het paneel Profielen in het dialoogvenster Gebruikte (Functies-menu). Net als bij Gebruikte illustraties en Gebruikte fonts kunt u met de functie Gebruikte profielen zien waar in de opmaak profielen beschikbaar zijn en of ze zijn gespecificeerd in bron/uitvoerinstellingen of toegekend aan illustraties. Voor profielen die zijn toegepast op illustraties, kunt u het ene profiel vervangen door een ander profiel.

Hoofdonderwerp: Profielen beheren

Het gebruik van profielen controleren